Ziekenhuizen willen samen verder met bestuurlijke fusie

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht e.o.) en Rivas Zorggroep/Beatrixziekenhuis (Gorinchem e.o.) hebben vertrouwen in de uitkomst van de beroepsprocedure tegen het besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarmee willen zij alsnog groen licht krijgen voor hun bestuurlijke fusie. De Nederlandse Zorgautoriteit stemde in 2015 reeds in met de fusie, maar deze werd tegengehouden door de ACM. De partijen troffen elkaar op vrijdag 27 mei voor de bestuursrechter in de rechtbank van Rotterdam.

De beoogde fusiepartners betoogden voor de rechter dat de weigering van de ACM in 2015 om de bestuurlijke fusie goed te keuren, niet terecht was. De ACM voerde voor haar weigering als primair argument aan dat door de fusie de concurrentie tussen de marktpartijen (met name de beide ziekenhuizen) zou worden belemmerd, met als gevolg minder keuzevrijheid voor de patiënt en prijsopdrijving. Het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas hebben deze aannames voor de rechter met klem bestreden.

In hun plan voor de bestuurlijke fusie toonden de zorginstellingen al aan dat ze nauwelijks ‘uit dezelfde vijver vissen’. Het zogeheten overlapgebied – waar patiënten wonen die uit beide ziekenhuizen kunnen kiezen – vormt slechts tien procent van het totale verzorgingsgebied. Eerder stemde de ACM wel in met ziekenhuisfusies in onder meer Tilburg en Haarlem, waar dit overlapgebied veel groter was, tot wel 70 procent. De fusiepartners vinden dat de ACM nauwelijks haar standpunt onderbouwt dat door de fusie van beide ziekenhuizen een economische machtspositie zou ontstaan. Ook vinden zij dat de ACM de concurrentiedruk vanuit omliggende ziekenhuizen juist te laag inschat.

De ambitie van het Albert Schweitzer ziekenhuis en Rivas is nu juist om elkaar te versterken om zo de beste en maximaal toegankelijke zorg te kunnen blijven bieden aan patiënten in de gezamenlijke verzorgingsgebieden.

De samenwerking biedt voor patiënten en verwijzers duidelijke voordelen. Het aanbod, de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg blijven ook in de toekomst gegarandeerd. Vanzelfsprekend houdt de patiënt keuzevrijheid. Het uitgangspunt is dat de zorg als het kan dichtbij de patiënt wordt geleverd, en wat verder af als dat beter is vanwege kwaliteit, beschikbare expertise of faciliteiten.

Het ASz en Rivas staan nog steeds met volle overtuiging achter hun fusieaanvraag.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging