ASz voorbereid op calamiteiten

ASz wil goed voorbereid zijn op rampen en calamiteiten

We willen als ziekenhuis STEEDS BETER worden. Niet alleen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te borgen, maar ook omdat we iedere dag topzorg willen leveren. Daarom zet het Albert Schweitzer ziekenhuis elke maand een ander steeds-beter-thema in de spotlight. Deze keer: voorbereiding op calamiteiten en rampen.

“We willen als organisatie goed voorbereid zijn op rampen en calamiteiten. We hopen deze kennis en training zo min mogelijk nodig te hebben, maar het is wel belangrijk dat het goed is georganiseerd”, vertelt Gert-Jan van Heiningen, bedrijfsleider van OK-afdelingen, Centrale Sterilisatie Afdeling, Anesthesiologie en Pijnbehandelcentrum. Samen met Annemieke Ansems, SEH-arts, en een werkgroep van kwaliteitsmedewerkers en de ZiROP-coördinator houdt Gert-Jan zich bezig met dit thema.

Protocollen

“Ik durf best te zeggen dat wij het als organisatie goed geregeld hebben”, zegt Gert-Jan. “Samen met de GHOR, die de gezondheidszorg coördineert bij rampen en crises, hebben we duidelijke protocollen opgesteld en deze vastgelegd in een kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin wordt ook de rolverdeling goed omschreven.” Deze protocollen kunnen als handvat dienen bij calamiteiten en rampen.

Bijscholing en trainingen

Als ziekenhuis doen we regelmatig aan bijscholing en trainingen. Gert-Jan: “We leren bijvoorbeeld om te gaan met de sterke commandocultuur, die voor een duidelijke structuur zorgt tijdens een rampsituatie. Ook leren we hierbij alle belangrijke organisaties in de omgeving kennen, zoals de politie, ambulancedienst en GGD.”

 

Daarnaast oefenen verschillende afdelingen soms met fictieve crisisscenario’s. “We oefenen dan als ziekenhuis hoe we patiënten zo snel mogelijk in veiligheid kunnen stellen en de crisis kunnen beslechten. De zorg staat voorop en patiënten moeten zo min mogelijk van de ramp meekrijgen. Onze goed functionerende BHV helpt hierbij. Zij doen ook regelmatig mee met de oefening.” De deelnemers evalueren de training altijd na afloop, zodat ze ervan leren voor de volgende keer.

Geen zorgen

“We zijn goed voorbereid op calamiteiten en rampen. In vergelijking met andere organisaties hebben we het goed voor elkaar ”, vertelt Gert-Jan. “Vanuit mijn netwerk hoor ik dat ze vaak minder gedetailleerde procedures vastgelegd hebben, minder duidelijkheid hebben over de rolverdeling en minder vaak oefenen. Ik heb zelfs een aanvraag gekregen om een keer mee te kijken bij ons, naar hoe wij het hier georganiseerd hebben. Daarnaast voldoen we aan alle eisen van de GHOR en ons normenkader, dus we zijn goed bezig.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging