zorgpartners

Eveline Schurink benoemd als directeur Publieke Gezondheid

Eveline Schurink is sinds 15 mei 2023 werkzaam als interim directeur van de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J) en als interim directeur Publieke Gezondheid. Voorheen was Eveline werkzaam als directeur sociaal domein, dienstverlening en economie bij de gemeente Hoeksche Waard. Het algemeen bestuur van de DG&J heeft besloten Eveline met ingang van 1 januari 2024 te benoemen tot algemeen directeur. Hiermee is de functie definitief ingevuld.

Het is een prachtige organisatie met maatschappelijke meerwaarde, grote deskundigheid en een relevant en stevig netwerk

– Eveline Schurink

Eveline : “Ik kijk met plezier terug op de afgelopen zes maanden waarin ik als directeur Publieke Gezondheid en algemeen directeur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd in de regio Zuid-Holland Zuid ad interim heb gewerkt. Het is een prachtige organisatie met maatschappelijke meerwaarde, grote deskundigheid en een relevant en stevig netwerk. De komende jaren zie ik een grote uitdaging voor de onderdelen van de organisatie om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan:

  • het verkleinen van gezondheidsachterstanden en
  • het vergroten van ontwikkelkansen in Zuid-Holland Zuid.”

Directeur Publieke Gezondheid is ook directeur GHOR

“Ik ben ervan overtuigd dat de professionals en de partners van de GGD, Veilig Thuis, Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten en de Serviceorganisatie Jeugd deze uitdaging vol aangaan. Ik draag daar ook in de toekomst graag aan bij en verbind mij daarom voor langere tijd aan deze organisatie en rol. Ik dank de Ondernemingsraad, het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en het Algemeen Bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd voor het vertrouwen. Ik ga met veel energie en enthousiasme verder!”

Rik van der Linden, voorzitter Algemeen Bestuur DG&J: “Met de komst van Eveline Schurink kunnen we met elkaar verder bouwen aan de toekomst van de DG&J. Eveline heeft in de afgelopen tijd al snel laten zien de juiste persoon op deze positie te zijn”.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging