evolutie

Voorbereiding opvang vluchtelingen Oekraïne gestart

Zoals door het ministerie van Justitie en Veiligheid verzocht, bereidt de Veiligheidsregio ZHZ voor dat Oekraïense vluchtelingen in deze regio terecht kunnen voor opvang. Vrijdag 4 maart is er opgeschaald naar een GRIP 2 om deze grote opgave te kunnen uitvoeren.

Onze organisatie werkt er aan om zo snel mogelijk 1000 mensen tijdelijk te kunnen huisvesten, en aan zeker 2000 mensen onderdak te bieden. Daarnaast wordt gewerkt aan de gereedheid van plannen en paraatheid van inzet voor onder andere: cyber-gerelateerde zaken, maatschappelijke onrust en genees- en gezondheidskundige hulp.

Inzet GHOR voor opvang

Deze opgave gaat ook van de GHOR veel vragen. Afgelopen weekend zijn een aantal GHOR collega’s met een crisisfunctie aangesloten bij diverse overlegstructuren. Dit om onder andere mee te denken en te kijken betreft de opvanglocaties. De GGD heeft in samenwerking met de GHOR altijd een rol om deze locaties te bekijken en te controleren op zogenoemde gezondheidsaspecten, zoals legionella preventie, ventilatie en leefbaarheid van de locatie.
Daarnaast is het van belang dat de vluchtelingen op hun opvanglocatie ook genees- en gezondheidskundige hulp kunnen krijgen. Bijvoorbeeld van een huisarts en als zij medicatie nodig hebben van een apotheek. Of hulp van een verloskundige, fysiotherapeut of een tandarts.

In navolging op de opvang van vluchtelingen uit Syrië in 2015 gaan we als GHOR deze hulpvraag opnieuw coördineren en regionaal insteken.

opvang

Foto: Sectie GHOR en sectie Bevolkingszorg in overleg

Mooie initiatieven

Ook de vergoeding van onze zorgpartners is een onderdeel waar de GHOR naar kijkt. “Met vluchtelingen werkt het net even iets anders als bij een gewone inwoner van deze regio”, vertelt Anouk van Galen, adviseur GHOR. “Een huisarts bijvoorbeeld kan nu niet rechtstreeks declareren. Dat gaat nu nog even met een omweg. Maar landelijk worden er al wel stappen genomen om dit makkelijker te laten verlopen. En we zien gelukkig ook mooie lokale initiatieven. Zoals een tandarts in Sliedrecht die heeft aangeven zolang er nog geen financiële regeling is, kosteloos spoedtandzorg te geven aan de vluchtelingen die afgelopen weekend in Sliedrecht zijn neergestreken.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging