CoPI-unit ZHZ

Geslaagde training liaison ASz voor het CoPI

Het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz) en de GHOR trainen toekomstige liaisons van het ASz in het gebruik met de CoPI-unit en de afspraken die daarmee gemoeid zijn. Reden daarvoor zijn herkenbare leerpunten uit het evaluatierapport naar aanleiding van de evacuatie van VUmc in 2015.

Het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, heeft in samenwerking met VUmc en de Veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland een overkoepelende rapportage gemaakt naar aanleiding van de evacuatie van VUmc op 8 september 2015. Een evacuatie die nodig was omdat miljoenen liters water het ziekenhuis instroomden vanwege een hoofdwaterleidingbreuk nabij VUmc.

Herkenbaar leerpunt
Naar aanleiding van dit evaluatierapport heeft het ASz bekeken wat zij hieruit kunnen leren. Een herkenbaar leerpunt is het belang van het hebben van een liaison in de CoPI-unit die ter plaatse kan komen bij een incident. Het ASz ervaart dit als een gemis mocht een dergelijke situatie zich voordoen in het ASZ. Alleen het aanwijzen van een liaison is niet voldoende, dus heeft Annemarie de Baat van het ASz het initiatief genomen om samen met de GHOR te kijken naar een opleidingsplan.

copi-unit zhzKennis maken met CoPI
Hieruit zijn een aantal afspraken voort gevloeid. Als eerste is er een cursus opgezet om medewerkers van het ASz op te leiden en kennis te laten maken met de CoPI-unit en de afspraken die daarbij betrokken zijn. Na deze cursus participeren zij in een gezamenlijke oefening met het ASz, een CoPI en een ROT.

Afgelopen 5 september is bovengenoemde cursus gegeven in ‘s-Gravendeel. In de CopI-unit zelf hebben de toekomstige liaisons van het ASz les gehad in het acteren in een CoPI-setting. Tijdens de cursus is ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Beeld (globaal) van de hectiek van een crisis;
  • Welke crisispartners zijn zoal betrokken (of kunnen zijn) in een CoPI;
  • Processen van deze crisispartners;
  • Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een CoPI;
  • Afspraken in onze Veiligheidsregio;
  • Rol van de liaison in ons CoPI.

Na cursus volgt oefening
“De toekomstige liaisons van het ASz hebben de cursus als heel leerzaam ervaren,” aldus Sander Zwanenburg van het team GHOR. “Een heel afwisselend programma met een stukje theorie, spelvormen, interactie en een Leider CoPI die nog wat verduidelijking heeft gegeven over de werkwijze in een CoPI-unit heeft geleid tot een geslaagde cursus. Die hopelijk genoeg houvast geeft voor de oefeningen in oktober. Tijdens de oefeningen met de CoPI-unit voor de deur van het ASz en op de achterhand een ROT kunnen zij de geleerde theorie in praktijk brengen!”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging