evolutie

Nieuwe aanpak voor toekomstbestendige huisartsenzorg aan Oekraïense vluchtelingen

Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen uit de gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht en later ook Alblasserdam is sinds 2 oktober jl. anders georganiseerd. Door het inzetten van de zorgapp Medicoo en het tijdens vastgestelde uren overdag openstellen van de Huisartsenpost DrechtDokters, de zogenoemde dag-HAP, wordt de zorg aan deze specifieke doelgroep op een meer toekomstbestendige manier vormgegeven.

toekomstbestendige

Tot nu toe werd de huisartsenzorg in of vlakbij de opvang locatie verzorgd. Gezien de langere duur van de oorlog in Oekraïne is in samenwerking met de GHOR Zuid-Holland Zuid, DrechtDokters, de Gemeente Dordrecht en Medicinfo (de organisatie achter Medicoo) gezocht naar een meer structurele oplossing. Met grote dank aan alle huisartsen die zich tot nu toe hebben ingezet, wordt gestart met deze nieuwe aanpak. Vluchtelingen kunnen bij gezondheidsklachten in hun eigen taal chatten of beeldbellen met medici van Medicoo. Na het beoordelen van de hulpvraag en de urgentie van de klacht, geeft het medisch team van Medicoo een zelfzorgadvies of maakt een afspraak bij de huisarts van de dag-HAP. De dag-HAP kan uitsluitend na het maken van die afspraak worden bezocht. Na een paar maanden wordt bekeken of deze werkwijze voor alle betrokkenen het gewenste resultaat heeft.

Samenwerking maakt toekomstbestendige huisartsenzorg

Deze nieuwe aanpak vormt een mooie oplossing die in samenwerking met meerdere partners en de GHOR Zuid-Holland Zuid tot stand is gekomen. Medicinfo levert de Medicoo zorgapp, het medisch team daarachter en het HIS (huisartsinformatiesysteem) Medikit. DrechtDokters – het samenwerkingsverband van de huisartsen in de Drechtsteden – stelt de huisartsenpost overdag beschikbaar. Tot slot zou dit alles nooit tot stand hebben kunnen komen zonder de inzet van de Gemeente Dordrecht en de GHOR (onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid).

Dordrecht

Aangezien de meeste vluchtelingen in Dordrecht worden opgevangen is ervoor gekozen hier de dag-HAP in te richten. De huisartsenpost in Dordrecht is goed bereikbaar en ligt vlakbij het Albert Schweitzer ziekenhuis. De gepensioneerde huisartsen die eerst naar de verschillende locaties kwamen, kunnen nu in Dordrecht centraal hun diensten draaien.

Regeling Tijdelijk Bescherming

Zolang de Regeling Tijdelijke Bescherming (RTB) bestaat, kan de huisartsenzorg voor de groep die onder deze regeling valt op deze manier georganiseerd worden. De RTB is onlangs verlengd tot 4 maart 2025 en tot die tijd zal de  nieuwe aanpak in ieder geval blijven. Burgemeester Kolff heeft in een eerdere fase al positief gereageerd en geadviseerd om dit zo op te zetten. Nu is het dan zover dat de eerste patiënten hier terecht kunnen.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging