Samenwerking met huisartsen van groot belang

Op 1 oktober jl. hebben de directeuren van alle huisartsenposten in onze regio met de directeur van de Veiligheidsregio, Carlo Post, en de directeur Publieke Gezondheid Karel van Hengel hun handtekening gezet onder een belangrijk convenant. Een verlenging van het convenant uit 2013 waarin de samenwerking tussen huisartsen en hulpverleningsdiensten in Zuid-Holland Zuid bij grote incidenten en rampen is afgesproken.

Convenant huisartsenVoorafgaand aan de ondertekening heeft Karel van Hengel het belang van de samenwerking tussen de Veiligheidsregio/GHOR en de huisartsen nogmaals uitgesproken. Ook nu de GHOR en de GGD een gezamenlijke crisisorganisatie vormen, kunnen de huisartsen en de crisisorganisatie sneller schakelen in geval van een groot incident.

“We hebben niet een hele intensieve band met elkaar”, geeft strategisch adviseur GHOR Chris Dekkers aan, “maar als we elkaar nodig hebben dan weten we elkaar te vinden. Het convenant is qua inhoud niet veel veranderd dan de vorige op wat wettelijke aanpassingen en punten en komma’s na, maar de gemaakte afspraken blijven van groot belang. We houden elkaar goed op de hoogte, onder andere doordat de GHOR aanschuift bij een overleg waarin alle huisartsenposten in de regio Zuid-Holland Zuid deelnemen.”

Club
“De huisartsen zijn nu eenmaal een ingewikkelde club. We hebben er namelijk heel wat in onze regio. Dit convenant maakt het mogelijk om met alle huisartsen als club te communiceren. Zowel vanuit de huisartsen als vanuit de Veiligheidsregio/GHOR geeft men aan dat het goed is dat dit convenant er is, om elkaar te blijven informeren over belangrijke ontwikkelingen, en met elkaar samen te werken als dat noodzakelijk is”, aldus Chris Dekkers.

Griepseizoen
“Een voorbeeld van de goede samenwerking in het verleden is de vluchtelingenopvang. We hadden destijds de zaak snel voor elkaar. En nu we de winter/griepperiode tegemoet gaan, komt de samenwerking binnen de geneeskundige keten ook weer om de hoek kijken. De huisartsen werken in toenemende mate samen met ziekenhuizen, wat zeker voor deze griepperiode een goede ontwikkeling is.
Het griepseizoen is altijd een spannende periode, omdat voor de huisarts de verwijzingsmogelijkheden op een gegeven moment stagneren. De huisartsen krijgen dadelijk weer volop te maken met de grenzen van de zorg. Daarin spelen wij als Veiligheidsregio/GHOR ook een rol. De GHOR neemt tijdens het griepseizoen haar taak als regisseur binnen de geneeskundige keten op en zal samen met het ROAZ de krapte binnen de zorg monitoren en zoeken naar oplossingen.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging