Chris Dekkers

Strategisch adviseur GHOR

Sinds 1999 is Chris actief binnen de GHOR, zowel regionaal als landelijk. Hij beschikt over de nodige medische kennis en heeft een uitgebreid (bestuurlijk) netwerk opgebouwd.

De ontwikkelingen op het gebied van de spoedeisende medische zorg en de psychosociale nazorg volgt hij op de voet. Analyseren en bestuurlijk adviseren zijn de belangrijkste taken van Chris, zowel als operationeel directeur Publieke Gezondheidszorg, in het Gemeentelijk of Regionale beleidsteam, als strategisch adviseur van de GHOR. Daarnaast is hij ook adviseur van de algemeen directeur van de Veiligheidsregio ZHZ.

Artikelen van Chris Dekkers

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging