wendbaar

Samen wendbaar en weerbaar bij crises

Samen wendbaar en weerbaar bij crisis dat is de rode draad bij de GHOR als je terugkijkt naar het jaar 2022. Na de ruim twee jaar durende COVID-19 crisis, zijn wij in 2022 doorgerold naar de Oekraïnecrisis en de Crisisnoodopvang voor Vluchtelingen.

Twee langlopende projecten waarin wij wederom samen met onze zorg- en crisispartners een bijdrage hebben geleverd aan de bescherming van de gezondheid. In dit geval van vluchtelingen. Ook deze keer hebben wij dit opgepakt vanuit de GGDGHOR crisisorganisatie, die later is omgevormd naar een projectgroep.
Hiermee lijkt langdurige (crisis)inzet eerder regel dan uitzondering te worden. Een ontwikkeling die wij al voor de COVID-19 crisis aan zagen komen en waarop wij onze organisatie door ontwikkelen. Niet alleen vanuit planvorming en het goede gesprek, maar vooral ook door te doen en continu bij te stellen.

wendbaar

2022 stond voor onze crisisorganisatie hiernaast in het teken van een aantal ingrijpende kortdurende incidenten, zoals het schietincident bij de zorgboerderij in Alblasserdam en het vrachtwagenincident in Nieuw-Beijerland.

Samen met onze zorgpartners hebben wij ons verder voorbereid op toekomstige crises. Zo hebben wij de systematiek rondom grootschalige geneeskundige bijstand beoefend en samen met het ROAZ gewerkt aan de digitale weerbaarheid van zorginstellingen. Nu evenementen eindelijk weer in volle glorie plaats konden vinden, hebben wij er alles aan gedaan om dit ook gezond en veilig te laten verlopen.
De combinatie van langdurige inzet, kortdurende maar ingrijpende incidenten en reguliere taken heeft wederom een hoge mate van flexibiliteit gevraagd. Niet alleen van de GHOR, maar ook van onze partners. Ik zie dat deze ervaring onze gezamenlijke wendbaarheid en weerbaarheid verhoogt. Met het oog op de toenemende complexiteit van crises, is dit een belangrijke ontwikkeling die wij ook in 2023 zullen faciliteren.

Bij deze verhoogde wendbaarheid, past ook een jaaroverzicht in een nieuw jasje. Minder uitgebreid, visueel in 1 plaat, met mogelijkheden om via de gele plusjes door te klikken naar highlights over onze inzet in 2022.

Bekijk hier het jaaroverzicht 2022

Veel leesplezier!

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging