Rode Kruis en VRZHZ organiseren Grootschalige Geneeskundige Bijstand

Donderdag 17 december 2015 ondertekenden de heer A. Wijten, directeur Publieke Gezondheid, en de heer C.P. Bos, bestuurslid Noodhulp bij het Rode Kruis, een uniek convenant. Met dit convenant is de regio Zuid-Holland Zuid één van de eerste regio’s in Nederland die bindende afspraken met het Rode Kruis heeft gemaakt inzake de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB).

Acute zorgverlening sterk veranderd
GGB vervangt het huidige model voor geneeskundige hulpverlening bij grote calamiteiten, de Geneeskundige Combinatie (GNK-C). Aanleiding voor deze verandering is dat het materiaal van de Geneeskundige Combinatie het einde van de technische levensduur heeft bereikt. Het nieuwe model sluit bovendien beter aan op de dagelijkse traumazorg en veranderde wettelijke verantwoordelijkheden in de afgelopen jaren.

Invoering van het GGB-model betekent vooral een verandering in hoe de geneeskundige hulpverlening bij rampen of grote incidenten georganiseerd is: hoe verschillende hulpverleners met elkaar samenwerken en over welke aanvullende hulpmiddelen zij kunnen beschikken naast de reguliere ambulancezorg. Bij zeer grote calamiteiten kan niet elk slachtoffer direct met een ambulance vervoerd worden. GGB zorgt ervoor dat het verzamelen, verzorgen en afvoeren van grotere aantallen slachtoffers naar ziekenhuizen goed georganiseerd en gefaciliteerd verloopt, zodat elk slachtoffer zo snel mogelijk de benodigde medische zorg krijgt.

Noodhulpteam
Het model gaat uit van een versterkte inzet van de Regionale Ambulance Voorziening (RAV), een bescheidener rol van de Veiligheidsregio en van de inzet van het Rode Kruis  om noodhulpteams te organiseren.
Met het ondertekenen van dit convenant met het Rode Kruis wordt het werken in crisisomstandigheden afgestemd en schept het duidelijkheid over ieders verantwoordelijkheid en bijdrage. In dit convenant zijn o.a. afspraken gemaakt over de inzet van een noodhulpteam van het Rode Kruis in het kader van GGB alsmede de voorbereiding daarop, de onderlinge kostenverdeling tussen de Veiligheidsregio en het Rode Kruis en de wijze van overleg en advisering tussen beiden. De GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) als adviseur en kennismakelaar van zorgpartners neemt hierin het voortouw namens de Veiligheidsregio.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging