Gemeentelijk beleidsteam

ODG oefent mee in gemeentelijke beleidsteams

‘Elkaar leren kennen is het grote voordeel’

De operationeel directeuren GHOR (ODG) namen deel aan acht oefeningen met gemeentelijke beleidsteams. Chris Dekkers was een van hen en vertelt over zijn ervaringen en de toegevoegde waarde. ‘Het gaat er vooral om dat je elkaar kent en vertrouwen opbouwt’, stelt hij.

‘Als zich een incident voordoet en gemeentelijke beleidsteams worden ingeschakeld, is het heel vervelend als de operatoneel directeur GHOR en de betrokken burgemeester elkaar voor het eerst ontmoeten’, stelt Chris. ‘Op zulke momenten moet de burgemeester gewoon op je vaardigheden kunnen vertrouwen. Als je elkaar nooit eerder hebt gezien, is dat lastig. De toegevoegde waarde van onze deelname aan oefeningen zit hem wat mij betreft dan ook vooral in die ontmoetingen; kennen en gekend worden. Zo kun je bijvoorbeeld van elkaar leren hoe je op crisisomstandigheden reageert en hoe je daarin met elkaar omgaat.’

Nooit te oud om te leren
‘Daarnaast is het ook als operationeel directeur niet zo dat je iedere dag wordt ingezet, dus blijft oefenen altijd noodzakelijk. De grootste fout die je kunt maken is te denken dat je niets meer hoeft te leren. Elke keer haal je er weer nieuwe punten uit. Aandachtspunt was bijvoorbeeld gelijk bij aanvang duidelijke afspraken te maken over wie precies over welke onderwerpen gaat. Daarnaast is het belangrijk echt als team te opereren door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en elkaar te helpen. De dynamiek die daarbij komt kijken is interessant en leerzaam. Het is goed daarbij een spiegel voorgehouden te krijgen en scherp te blijven op je eigen functioneren.’

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging