Interregionale bijeenkomst Infectieziekte­bestrijding

Met de oefening Hollandse Griep in het najaar op komst, is het goed om iedereen voor te bereiden op hun rol in die oefening. De GHOR organiseerde in juni een interregionale bijeenkomst met als doel de piketfunctionarissen op strategische niveau, de vier Algemeen Commandanten Geneeskundige Zorg (ACGZ) en de dienstdoende directeuren Publieke Zorg, te voorzien van meer inhoudelijke visie rondom infectieziekten.

“We hebben gekozen voor een interregionale bijeenkomst, omdat we dermate expertise (het RIVM en het LCI) hadden uitgenodigd om iets over de inhoud van hun vak te vertellen”, vertelt Sander Zwanenburg, “en die mensen vraag je niet voor acht man. In dat kader hebben we naast de bovengenoemde piketfunctionarissen ook onze omliggende regio’s uitgenodigd. Dit bleek een succes, want de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zeeland, Utrecht, Gelderland-Zuid, Midden-West Brabant waren goed vertegenwoordigd.”

Onderwerpen en cases

InfectieziektebestrijdingSander: ”De jurist van het RIVM heeft de juridische kant van verantwoordelijkheden bij infectieziekten nader toegelicht en een arts Infectieziekte van onze GGD nam het publiek mee in de wondere wereld van infectieziekte. Daarnaast heeft het LCI de internationale en nationaal organisaties (WHO) en communicatielijnen besproken. Allemaal zeer nuttige en interessante informatie. Omdat wij als GHOR altijd nog even praktisch aan de slag willen, heeft de arts Infectieziekte de volgende twee cases met de groep behandeld:

  1. voorbereiding op de oefening Hollandse Griep: grote influenza uitbraak,
  2. uitbraak van een echte A ziekte.

Met deze bijeenkomst werd het belang van netwerken tussen de landelijke organisaties en de veiligheidsregio’s ook weer eens stevig benadrukt. Maar ook het kennen en gekend worden tussen de omliggende veiligheidsregio’s op strategisch niveau werd door de vertegenwoordigers als enorm belangrijk ervaren. Dit omdat een infectieziekte zich nooit houdt aan de veiligheidsregio grenslijnen”, merkt Sander op.

Kijk hier naar een korte terugblik van de bijeenkomst.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging