Hollandse griep

Hollandse Griep: de meerdaagse oefening omtrent infectieziekten­uitbraak

In de week van 7 oktober 2019 is er een meerdaagse oefening voor de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid met als scenario een grootschalige infectieziektenuitbraak. Hollandse Griep belooft een interessante oefening te worden met heel wat deelnemers!

Opvang en behandeling

Met de Hollandse Griep oefenen we of zorginstellingen bij een grootschalige infectieziektenuitbraak goed voorbereid zijn op de opvang en behandeling van grote groepen patiënten. Maar ook welk effect dit heeft op de organisatie als zorgverlenend personeel uitvalt.
Het is belangrijk dit scenario te oefenen, omdat een pandemie hoog scoort in de risicobeoordeling op regionaal en nationaal niveau. Omdat een pandemie in de praktijk vaak langere tijd duurt, oefenen de beide Veiligheidsregio’s meerdere dagen. Ook in de weken ervoor vinden al de nodige activiteiten plaats.

Deelnemers

De oefening is in eerste instantie bedoeld voor ziekenhuizen, GGD-en, ambulancezorg en de huisartsenzorg. De verpleeg-en verzorgingshuizen en de GGZ sector kunnen ook op aanhaken. Er wordt geoefend op tactisch en strategisch niveau (operationeel crisisteam en/of crisisbeleidsteam). Ook de ketenregisseurs GHOR en de beheersorganisatie ROAZ nemen deel aan de oefening. Het RIVM en het Ministerie van VWS hebben, gelet op hun taakstelling, een belangrijke rol in de voorbereiding en ook tijdens de uitvoering van de oefening.

 

hollandse griep

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging