GHOR jaaroverzicht 2018

GHOR jaaroverzicht 2018

Mede namens de medewerkers van het team GHOR bied ik u hierbij het jaaroverzicht 2018 van de GHOR Zuid-Holland Zuid aan.

Het afgelopen jaar was opnieuw een periode waarin we samen met onze ketenpartners bijdragen leverden bij meerdere incidenten en waarin ontwikkelingen op gezondheids- en geneeskundig gebied die te maken hebben met opgeschaalde zorg volop aandacht vroegen. Daarnaast vinden elk jaar weer vele oefeningen en trainingen plaats.

Kortom, ook in 2018 waren er weer veel ontwikkelingen waarover we u graag informeren. U leest in dit jaaroverzicht dan ook over verschillende branden en incidenten in onze regio, over de nieuwe crisisorganisatie GGDGHOR ZHZ, samenvoeging van de meldkamers van Rotterdam en Dordrecht maar bijvoorbeeld ook over nauwere samenwerking bij evenementen.

Bekijk hier het jaaroverzicht 2018

Via deze weg danken wij iedereen die in 2018 een bijdrage heeft geleverd om met elkaar de GHOR werkzaamheden uit te kunnen voeren. Ook in 2019 staan wij weer voor de volle 100% klaar om samen met onze ketenpartners de genees- en gezondheidskundige hulpverlening in de regio te organiseren.

Met vriendelijke groet,
GHOR Zuid-Holland Zuid

K. van Hengel
Directeur Publieke Gezondheid

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging