GGB event IFV

GGB, de lessen tot nu toe en verwachtingen voor de toekomst

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) bestaat als bijstandsmodel alweer enkele jaren. De daadwerkelijke inzetten zijn gelukkig nog beperkt gebleven maar juist door te oefenen is ook de nodige ervaring opgedaan.

Over de lessen die we hieruit hebben getrokken en hoe we naar de toekomst kunnen kijken, organiseren we op dinsdag 27 november 2018 een middagsymposium bij het IFV in Arnhem.

Samen: werken-leren-kiezen
Evaluaties van een aantal regionale oefeningen en van de bovenregionale systeemoefening laten een aantal aandachtspunten zien, die we in dit symposium verder uit willen diepen. Ook kijken we, hoe we de effectiviteit en kwaliteit van de GGB in de toekomst nog verder kunnen verbeteren. De sleutelwoorden daarbij zijn: kwaliteitsborging en systematisch kennis verzamelen en delen. In dit symposium maken we de balans op:

  • wat zijn de ervaringen tot op heden,
  • hoe kunnen we samen verder met verbeteren,
  • en welke doorkijk is er naar de toekomst.

Voor wie?
Deelname is interessant voor iedereen die bestuurlijk, beleidsmatig, coördinerend of uitvoerend bij GGB betrokken is. Dat kan zowel vanuit de ambulancezorg, traumazorg, Rode Kruis of GHOR zijn. Het symposium zet actief in op ‘halen en brengen’, specifiek op het inbrengen en delen van ervaringen en het leren ervan. Natuurlijk wordt vanuit de landelijke stuurgroep GGB aangegeven wat de verdere koers is.

Noteer alvast de datum in uw agenda!
U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij het symposium op 27 november bij het IFV in Arnhem. De inloop start om 12.00 uur met een lunch, het programma begint om 13.00 uur en duurt tot 17.30 uur. Reserveer nu alvast de datum in uw agenda! Deelname is kosteloos.

Vragen?
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met het IFV Kennisevents, telefoon: 026 355 22 08 of e-mail kennisevents@ifv.nl.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging