termen crisisbeheersing

Filmpjes veel gebruikte termen en werkwijzen

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) voert namens de 17 gemeenten in onze regio verschillende taken uit op het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening.

Daar komen ook veel termen bij kijken die een uitleg nodig hebben. Daarom zijn er filmpjes gemaakt om een aantal van die termen die binnen de afdeling Voorbereiding op Rampen en Crisis (waar de GHOR een onderdeel van is) veel worden gebruikt, te laten zien. Want beeld zegt zoveel meer dan alleen woorden.

Op de pagina Social op deze website staan een viertal fimpjes die de termen uitleggen en de werking laten zien van het:

  • COPI
  • ROT
  • GBT
  • RBT

Veel kijkplezier!

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging