inkijk

Coronacrisis blijft top priority bij GGDGHOR

Ook tijdens het eerste deel van 2021 bestaat ons werk voornamelijk uit het beheersen en beslechten van deze crisis. Om je mee te nemen, geven wij met deze 5e nieuwsbrief een inkijkje in deze werkzaamheden.

priority

We hebben de tijdlijn inzichtelijker gemaakt en zo kun je per maand (januari tot en met april) zien wat er allemaal is gebeurd op ons vakgebied. Vertelt de GGD over het scholenteam wat ze hebben ingericht om de scholen te ondersteunen, de bedrijven die ze samen met de GHOR bezoeken en laten ze zien hoe het Dashboard tot stand is gekomen. Tevens laat de GHOR zien welke samenwerkingen er ontstaan zijn doordat we veel met onze partners contact hebben en wekelijks met elkaar in overleg zijn.

Dit en nog meer lees je terug in deze speciale nieuwsbrief rondom Corona. We blijven, ook al duurt het al zo lang, alert op de veiligheid en de zorg in onze regio.

Bekijk hier de Corona nieuwsbrief mei

Digitaal

De nieuwsbrief is te lezen op alle devices, bekijk hem op een iPad in portrait. Met de hoofdstukindeling aan de onderkant en de navigatieknoppen (links en rechts pijlen) kun je gemakkelijk door de nieuwsbrief heen lezen.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging