Roadshow GHOR

Cluster Alblasserwaard-Vijfheerenlanden aan de slag met Zorgcontinuïteit

GHOR, Brandweer, WMO, gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen bijeen

Heeft u voldoende personeel om bewoners te begeleiden bij een ontruiming? Wie kan er plaatsnemen in een overleg van de hulpdiensten? Wie doet wat ten tijde van een incident?

Deze en andere vragen stonden centraal tijdens de Roadshow op maandag 6 november 2017. De Roadshow vond plaats in het gemeentehuis van Gorinchem en werd georganiseerd door de GHOR, Bevolkingszorg en Brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ). Aanwezigen waren vertegenwoordigers uit het cluster Alblasserwaard-Vijfheerenlanden van:

  • zorginstellingen,
  • thuiszorginstanties,
  • ambtenaren Bevolkingszorg,
  • teamleiders WMO en
  • managers van woningcorporaties.

Doel van de bijeenkomst was nader kennis te maken en wederzijdse verwachtingen te verhelderen over onze taken en verantwoordelijkheden in de voorbereiding op een crisis. ‘Veiligheid is immers samenwerking’, gaf Roland Bron, hoofd van de afdeling Voorbereiding Rampen en Crises, in het welkomstwoord aan.

Interactieve game
Om inzicht te krijgen in elkaars werk, verantwoordelijkheden en dilemma’s werd een aantal stellingen voorgelegd via de interactieve game Kahoot. Onderwerpen als bereikbaarheid tijdens de weekenden en herhuisvesting van getroffenen stonden ter discussie. Bij de stelling “Bij een incident is er voldoende personeel om bewoners te begeleiden bij een ontruiming” liepen de antwoorden uiteen. Van “wel op orde” tot “nog over nadenken hoe dit voor de weekenden/avonden te regelen”. Anouk van Galen adviseur Zorgcontinuïteit GHOR: ‘Je merkt naar aanleiding van de stellingen dat er over nagedacht wordt, maar dat we ook zoekende zijn hoe sommige dingen werken. Mooi om hierover met elkaar in gesprek te zijn.’

WMO
Anne de Gier, zorgadviseur gemeente Gorinchem, nam de aanwezigen mee in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Dit betekent dat gemeenten de zorg inkopen voor mensen die dit nodig hebben. Het gaat voornamelijk om mensen met lichamelijke, verstandelijke of psychosociale problemen. Insteek is om de cliënt in staat te stellen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving te blijven wonen. Dit kan zijn door maatwerkvoorzieningen zoals vervoer, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding (individueel of per groep). Hierdoor beschikken de gemeenten over veel informatie over zorgbehoevenden en daarmee over verminderd zelfredzamen. Dit maakt de WMO-medewerkers binnen de gemeenten tot belangrijke partners binnen de crisisbeheersing.

RoadshowCasus: brand bij het Lichtpunt
De Roadshow eindigde met een casus van een kleine brand met grote gevolgen bij het Lichtpunt, een seniorencomplex in Rotterdam-Zuid. Bert van Esveld, projectmanager bij woningcorporatie Havensteder, verantwoordelijk voor het beheer van dit complex vertelde over zijn ervaringen.
Op 15 april 2014 woedde er brand in zijn complex. Op dat moment was er een groot aantal bewoners (>200) in het complex aanwezig. De brand ontstond in een appartement van een bewoner en kon vrij snel geblust worden. Doordat er veel rookontwikkeling was en de verwarming als gevolg van de brand uitviel, werd besloten om bewoners te evacueren. Een aantal bewoners werd opgenomen in het ziekenhuis als gevolg van het inademen van de rook. Voor de overige bewoners werd opvang in een hotel en verzorging geregeld.

‘Als Havensteder hadden wij geen calamiteitenplan. We wisten niet waar alle bewoners zaten, of ze medicijnen hadden, kleding bij zich, huisdieren. We waren de eerste dagen bezig om dit in kaart te brengen’, aldus Bert van Esveld.
Bert deelde zijn belangrijkste leerpunten, dilemma’s en verwonderpunten. ‘We waren niet voorbereid en werden overvallen met vragen en voelden ons verantwoordelijk. We hebben veel van de bewoners meerdere dagen ondergebracht in een hotel en de kosten daarvoor op ons genomen.’ Zijn belangrijkste lessen waren dan ook: zorg dat je calamiteitenplan op orde is, check of je complex/ gebouw aan alle eisen van de bouwvergunning voldoet en heb aandacht voor stapeling van risicogroepen in één complex.’ Naar aanleiding van de casus kwam toch weer bij alle aanwezigen het besef: hebben we het allemaal wel goed op orde?

Op orde
Anouk: ‘Het was een mooie bijeenkomst om met elkaar te discussiëren. De casus leert dat we zaken niet van toevalligheden moeten laten afhangen, maar onze plannen gezamenlijk op orde moeten hebben.’ Volgend jaar vinden er nog twee Roadshows plaats in de regio. Daarna wordt een gezamenlijke conclusie gedeeld met alle clusters en wordt gekeken hoe en waar we als VRZHZ kunnen ondersteunen in de voorbereiding op een incident.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging