BLOG: Wat ik niet wist van de GHOR

De GHOR wordt soms wel eens gezien als een lege huls. We hebben geen uitvoering ‘onder de knop’ hangen en moeten het dus hebben van onze samenwerking en netwerkpositie. Wat dat ook mag betekenen… Wat doet en kan de GHOR dan? Daarom, dit blog over wat ik niet wist van de GHOR.

Inzetten

Dat we in één jaar zo’n 27 maal ingezet worden. Tijdens GRIP-incidenten worden we standaard ingezet, maar ook bij grote branden, waterongevallen, of juist uitval van elektriciteit of ICT zijn we betrokken. Soms is het alleen de Officier van Dienst-geneeskundig, soms is dat de hele crisisorganisatie.

GAGS

Dat we een geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS) kunnen oproepen. Dit wordt vaak gedaan bij branden met een grote uitstraling, maar ook voor incidenten met chemische stoffen, zoals lekkage van chloor. Een adviseur die enorm veel kennis heeft van het effect van gevaarlijke stoffen op mensen.

Care sector

Dat we regelmatig gevraagd worden door verpleeg- en verzorgingsinstellingen voor oefeningen. We organiseren bijeenkomsten om directies bewust te maken van hun crisisrol. Maar we spelen ook in op nieuwe vragen die er zijn. Zo houden we een onafhankelijke toets bij een zorginstelling op de crisisbeheersingsstructuur.

Kwaliteitszorg

De GHOR heeft een kwaliteitscertificaat. We zijn continue bezig om te borgen en verantwoorden wat we doen. Een kwaliteitssysteem helpt hierbij. Het dwingt om af en toe stil te staan en tijd te nemen voor reflectie. Dit helpt om focus te houden èn ons aan te passen wanneer dat nodig is.

119  adviezen

Dat we in één jaar zomaar 119 geneeskundige adviezen geven over evenementen. Van hele grote evenementen zoals ‘The Passion’ of Koningsdag, tot vraagstukken over evenementen met kleurpoeder of vreemde dieren. Wij kijken naar de gezondheidseffecten, besmettingsgevaar of bereikbaarheid van ambulances.

Oefeningen

Hoeveel en hoe verschillend wij oefenen. Van een aanvaring met een schip en veel (lotus)slachtoffers tot aan een themadag waarbij we thema’s behandelen, zoals het ongeval met de stint. En alles wat daar tussenin zit. We oefenen veel, vaak en divers. Een leuk onderdeel van de oefening is de ‘rode knop’. Iedere deelnemer mag op deze rode knop drukken voor een reflectiemoment. Dit is geheel in lijn met nieuwe denkwijzen van ‘mindfulness’ of ‘sensemaking’. Haastige spoed is zelden goed…

Zomaar een aantal voorbeelden waar ik eigenlijk ook wel heel trots op ben. Het is mooi dat wij als GHOR zoveel dingen doen waar anderen niet van weten. Vaak vanzelfsprekende dingen, want ja; daar moeten we in Nederland toch op voorbereid zijn of hebben. Zeker! Dat doen wij dus!

Heb je nog meer vragen? Kijk dan eens op onze veelgestelde vragen pagina!

Disclaimer

Dit blog schrijf ik, omdat ik om ik het leuk vind om af en toe eens wat informatie te delen naar aanleiding van mijn opleiding Risk, Crisis and Disastermanagement. Bovendien vind ik dat we vanuit de Veiligheidsregio, als deskundige op het gebied van crisisbeheersing, onze kennis en ervaring zoveel mogelijk moeten delen. Overigens reflecteert deze blog mijn eigen visie op crisisbeheersing en niet die van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid of de GHOR. Heb je aanvullingen, opmerkingen of kritiek? Mail me gerust.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging