GHOR opnieuw HKZ gecertificeerd

Bij de jaarlijkse beoordeling voor HKZ-certificering werd het niveau van de door de GHOR gehanteerde kwaliteit in oktober 2018 onder de loep genomen. Om opnieuw gecertificeerd te worden waren deze keer extra aandacht en inspanningen nodig.

Tijdens de audit wordt gecheckt of de organisatie werkt volgens de afgesproken richtlijnen binnen de branche, of de organisatie in staat is om te leren van fouten en klachten, zich continu kan verbeteren en of op een juiste manier wordt omgegaan met risico’s en levering van veilige zorg.

Structureel vastleggen

HKZ certificaat 2019‘Onze aandacht voor interne audits waarin we overleg en afstemming vastleggen was verslapt’, stelt adviseur infovoorziening, kwaliteit en crisisorganisatie Linda Morelissen. ‘ We spreken elkaar dagelijks over zaken als ons jaarplan, vorderingen en bijsturing op bijzondere risico’s waar we mee te maken hebben. Maar voor een duidelijke monitoring, borging en beheersing van processen moeten afspraken die wij op zulke momenten maken ook structureel worden vastgelegd.
In ons werk volgen we vaste procedures en is het van belang dat we onder meer vastleggen met wie we overleggen maar bijvoorbeeld ook wat er gebeurt als de regelgeving en onze adviezen niet worden opgevolgd. We wisten de verbeteringen binnen de gestelde termijn van drie maanden door te voeren en behaalden zo in februari 2019 alsnog de certificeringen.’

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging