Wie is de opdrachtgever van de GHOR?

In de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ) werkt de GHOR in opdracht van het bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ. Dit zijn de burgemeesters in de regio.

De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) geeft namens het bestuur van de Veiligheidsregio ZHZ leiding aan de GHOR ZHZ.

 

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging