Hoe is de GHOR ingebed in de Veiligheidsregio?

De Veiligheidsregio ZHZ is onderverdeeld in drie afdelingen, namelijk:

  • Brandweer ZHZ,
  • Bedrijfsvoering en
  • Voorbereiding op Rampen en Crises (VRC). De GHOR ZHZ is naast Bevolkingszorg en Crisisbeheersing onderdeel van de afdeling VRC.

 

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging