Hoe is de GHOR ingebed in de Veiligheidsregio?

De Veiligheidsregio ZHZ is onderverdeeld in drie afdelingen, namelijk:

  • Brandweer ZHZ,
  • Bedrijfsvoering en
  • Afdeling Crisisbeheersing (CB). Bureau GHOR ZHZ is naast Bevolkingszorg en bureau Crisisbeheersing onderdeel van de afdeling CB.

 

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging