Noodhulpteam ZHZ oefent

Trainingsuren Noodhulpteam ZHZ hebben maar 1 doel!

Bij een calamiteit of groot incident treedt het model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) in werking waarbij Noodhulpteams worden ingezet. Uit een pool van circa 30 vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis wordt een Noodhulpteam gevormd die bestaat uit acht leden waaronder een chauffeur en een teamleider. Regio Zuid-Holland Zuid heeft de beschikking over één Noodhulpteam.

Noodhulpteam ZHZ​Bij een inzet is het Noodhulpteam gericht op de opvang en verzorging van de lichtgewonde (T3) slachtoffers. Hierdoor kan het ambulancepersoneel zich richten op zwaargewonden (T1 en T2 slachtoffers). De T3-slachtoffers worden bij aankomst geprioriteerd en op basis hiervan doorgestuurd naar de zorgprofessional of, bij minder ernstig letsel, medisch verzorgd door het eigen team. Heeft het slachtoffer geen medische verzorging nodig dan wordt zo mogelijk doorverwezen naar team Bevolkingszorg van het Rode Kruis.​

Opleiden, Trainen en …

Om de Noodhulpteam leden voldoende getraind te houden, wordt er in de regio Zuid-Holland Zuid maandelijks een lesavond georganiseerd. “We zijn blij met deze groep enthousiaste leden, meestal kunnen wij rekenen op een grote opkomst”, aldus Rob Reuvers, plaatsvervangend hoofd en teamleider Noodhulpteam ZHZ.
De onderwerpen tijdens een oefenavond dragen de Noodhulpteam leden zelf aan of volgen uit de evaluatie van een oefening, zoals:

  • patiënten casussen,
  • portofoontraining,
  • ABCDE methodiek,
  • inrichten T3-verzorglocatie, etc.

Rob: “Theo den Hoed en ik geven de lessen of ambulanceverpleegkundige Henri den Hartog neemt het op zich. De sfeer tijdens de lessen en de oefeningen is altijd goed. Iedereen is bereid om zijn steentje bij te dragen. Het contact met zowel de GHOR als de Ambulancedienst, door de invoering van het GGB model, is anders dan in de ‘SIGMA tijd’. Maar de samenwerking ervaren wij over het algemeen als goed.”

 

Noodhulpteam ZHZ

Oefenen!

Daarnaast neemt het Noodhulpteam ZHZ een aantal maal per jaar deel aan een multidisciplinaire oefening zodat ook de samenwerking met andere hulpverleningsdiensten aan bod komt. Bij zo’n oefening kan naar boven komen waar de verbeterpunten van het team liggen, zodat de lesavonden hierop aangepast worden.​
​De chauffeurs en de teamleiders volgen extra opleidingen m.b.t. het rijden met optische- en geluidssignalen en het leidinggeven aan een team. Vaardigheden die geregeld getraind en bijgeschaafd moeten worden.​

Al deze trainingsuren hebben maar één doel: de beste hulp bieden aan slachtoffers als de pager echt een keer gaat!

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging