Samen vooruit

Rivas publiceert publieksjaarverslag 2020 ‘Samen vooruit’

Rivas Zorggroep publiceert vandaag het digitale publieksjaarverslag 2020 met de titel ‘Samen vooruit’. In dit verslag biedt Rivas medewerkers, cliënten, verwijzers, samenwerkingspartners en andere stakeholders een integraal overzicht van de ontwikkelingen en prestaties in 2020. Die vonden plaats tijdens een bijzonder en bewogen jaar door de coronacrisis. Verder gaat de raad van bestuur in op wat is bereikt en meer nog: wat de visie op de nabije toekomst is.

Samen

Samen is de rode draad van het publieksjaarverslag. Rivas Zorggroep heeft met medewerkers, vrijwilligers, bewoners, cliënten, patiënten en onze samenwerkingspartners in het afgelopen jaar een bijzondere tijd meegemaakt. Een jaar met verdriet door overlijdens, heel zware zorg, eigen medewerkers die ziek zijn geworden en de onzekerheid aan het thuisfront.

Veerkrachtig en sterk

Rivas Zorggroep heeft in 2020 veerkrachtig en sterk laten zien dat door samenwerking, innovatie en visie op de toekomst de beste en veilige zorg kon worden verleend. Aan inwoners van de regio, zowel thuis als in het ziekenhuis, op de speciale corona-afdelingen en in het verpleeghuis.

Samen vooruit

Mooie resultaten

In het publieksjaarverslag toont Rivas Zorggroep dat het door zorg, in een heel bijzonder jaar, indrukwekkende en mooie resultaten heeft geboekt. Verder gaat de raad van bestuur in op wat is bereikt en meer nog: wat de visie op de nabije toekomst is. Feit is de kernactiviteit – meerwaarde creëren door ketenzorg te realiseren – na meer dan twee decennia nog steeds staat als een huis.

Publieksjaarverslag

Bekijk hier het jaarverslag 2020

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging