infectiepreventie

Infectiepreventie op de (crisis)noodopvanglocaties

Juist wanneer veel mensen relatief dicht op elkaar verblijven, is het voorkómen van de verspreiding van infectieziekten een uitdaging. Deskundigen infectiepreventie spelen hierin een belangrijke rol.

Goed kijken naar de mogelijkheden die mensen hebben

– Gera Clarkson, deskundige infectiepreventie in de GGD projectgroep vluchtelingen

Gera is als verpleegkundige sinds 2005 bij de GGD ZHZ en heeft zich met verschillende onderwerpen beziggehouden, zoals infectieziektebestrijding en ook TBC. In 2022 werd dat deskundige infectiepreventie en dit doet zij nu fulltime, samen met collega Hind, die in opleiding is. Al heel snel brak de Oekraïnecrisis uit en werd ze lid van de GGD-projectgroep die zich bezighoudt met de publieke zorg in de (crisis)noodopvanglocaties.

Infectiepreventie voor de vluchtelingen

“Ik kon gelijk aan de slag. Het onderwerp infectiepreventie is nog nooit zo actueel geweest als de laatste jaren”, begint Gera. “Eerst vanwege alle coronamaatregelen en -adviezen en nu vanwege de opvanglocaties. Hier verblijven veel mensen op een relatief klein oppervlak. Aandacht voor hygiënemaatregelen is dat extra belangrijk om de uitbraak van een infectieziekte te voorkomen.”

Opstart van een locatie

Gera: “Het begon met de Oekraïners. In hoog tempo werden er in verschillende gemeenten opvanglocaties gezocht en ingericht. Infectiepreventie als discipline wordt in eerste instantie niet zo bij de locaties betrokken. Dat ligt bij de GHOR en bij GGD-collega’s van Technische Hygiënezorg (THZ).”
Deze werden ook in eerste instantie ingezet om te gaan zoeken naar locaties om te bekijken of ze überhaupt geschikt gemaakt konden worden voor opvang en daar 0-metingen te doen.
“Ik ben wel een aantal keren mee geweest om mee te kijken. Het is handig als we om nader advies worden gevraagd dat we dan een beeld hebben bij de locatie en wat de (on)mogelijkheden zijn.”
Bij de opstart van een locatie zijn een aantal zaken belangrijk. Gera: “We kijken heel goed naar of mensen ook de gelegenheid hebben om hygiënisch gedrag te kunnen laten zien. Dit doen de collega’s van THZ ook. Wij kijken naar de aanwezigheid van bijvoorbeeld zeep, handgels en handdoekjes. We trekken ook veel op met IZB (infectieziektebestrijding). We richten ons vooral op voorlichting en uitleg over infectiepreventie aan locatiemanagers, medewerkers en vrijwilligers om (verspreiding van) infecties te voorkomen .”

Adviezen en handelingsperspectieven

Gera en haar collega trekken nauw samen op met de IZB-arts. “We hebben samen een informatiepakket opgesteld voor medewerkers en vrijwilligers. Dat geldt zowel voor de opvanglocaties van Oekraïner als voor de CNO-locaties. Deze verschillen wel wat van elkaar. Oekraïners wonen langer op de noodopvanglocaties.”
In de projectgroep was eerst wat onduidelijkheid over de rol van infectiepreventie, maar gaandeweg is daar meer duidelijkheid over gekomen. “Als er vragen zijn, spelen we daarop in en als er een uitbraak is, denken we mee met IZB. Specifieke vragen over maatregelen die getroffen worden, kunnen altijd aan ons gesteld worden. Bel ons!”

infectiepreventie

Belangrijke adviezen zijn:

  • Zorg voor beschikbaarheid van de juiste middelen
  • Let op dat ze gebruikt worden
  • Handen wassen blijft belangrijk
  • Zorg dat iedereen zijn afval kwijt kan
  • Je moet het met z’n allen netjes en schoonhouden; dat geldt ook voor het toilet
  • Gebruik de aanwezige schoonmaakmiddelen
  • Zorg dat je de materialen altijd op voorraad hebt, ook zelftesten en mondneusmaskers

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging