Tiendwaert

Samenwerking maakt herstel thuis voor coronapatiënten vaker mogelijk

Het Beatrixziekenhuis laat coronapatiënten die aan de beterende hand zijn waar mogelijk thuis verder herstellen. Een goede samenwerking en een heldere rolverdeling tussen artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis, huisartsen, wijkverpleging, mantelzorgers en de patiënt maakt het mogelijk deze patiënten versneld uit het ziekenhuis te ontslaan. Met deze aanpak verbetert de kans op een voorspoedig herstel voor de patiënt en wordt de druk op ziekenhuisbedden enigszins verlicht.

Hannah Visser, internist-infectioloog in het Beatrixziekenhuis en Cora Bouman, huisarts en medisch directeur van Huisarts en Zorg Gorinchem e.o., lichten de nieuwe aanpak toe.

Patiënten herstellen thuis

Visser: ‘Het gaat om coronapatiënten die in het Beatrixziekenhuis liggen, al flink aan de beterende hand zijn en bij wie de prognose op herstel goed is. In de praktijk zal dit betekenen dat patiënten in het ziekenhuis alleen nog medicatie en zuurstof krijgen. En dat kan in bijna alle gevallen thuis ook.’
Bouman: ‘De huisarts neemt de zorg voor de patiënt bij thuiskomst over en stemt deze zorg voortdurend goed af met alle betrokkenen zoals de wijkverpleging, de familie en de artsen in het ziekenhuis. We willen de overgang van ziekenhuis naar thuis zo soepel en geruisloos mogelijk laten verlopen. Het is belangrijk om te vermelden dat we patiënten nooit zullen dwingen om sneller naar huis te gaan. Zij hebben daarin altijd zelf het laatste woord. Een goede afstemming tussen alle betrokkenen garandeert dat de thuisgang altijd veilig en medisch verantwoord is.’
Visser: ‘En als het thuis toch niet blijkt te gaan, dan overleggen ziekenhuis en huisarts over de beste zorg in dat geval.’

herstel thuis

Voordelen

Visser: ‘Allereerst is er het voordeel voor de patiënten. Hoe goed de zorg in het ziekenhuis ook is, de thuissituatie is vaak fijn en vertrouwd en dat vergroot de kans op een goed en vlot herstel. Zeker wanneer de zorg goed geregeld is.’
Bouman: ‘In deze tijd hebben artsen en verpleegkundigen het ontzettend druk in het ziekenhuis. Huisartsen hebben het juist wat rustiger, omdat er minder patiënten langs komen. Met deze nieuwe samenwerking kunnen we onze collega’s in het ziekenhuis wat ontlasten en dragen we nog meer bij aan goede zorg voor coronapatiënten. Alle ruim 70 huisartsen in ons netwerk doen mee.’
Visser: ‘Ziekenhuisbedden komen weer sneller beschikbaar, ook voor niet-coronapatiënten. Daarmee gaan we de vaak schadelijke gevolgen van de afschaling van de reguliere zorg ook weer wat tegen. Dat is voor mij ook erg belangrijk.’

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging