GGD geeft geen COVID-19-vrij verklaring af

GGD’en krijgen regelmatig vragen of zij een COVID-19-vrij verklaring (ook wel non-COVID-19 verklaring genoemd) af kunnen geven. Bijvoorbeeld voor de werkgever of een reisorganisator. De GGD’en geven deze verklaring niet af. U kunt voor een dergelijke verklaring ook niet terecht bij het landelijke coronatest afsprakennummer 0800-1202.

In dit nieuwsbericht vindt u meer informatie over wat een COVID-19-vrij verklaring precies is, waarom de GGD deze niet uitgeeft en waar u wel terecht kunt voor een COVID-19-vrij verklaring.

Wat is COVID-19-vrij verklaring?

Een COVID-19-vrij verklaring of non-COVID-19 verklaring is een schriftelijke verklaring waarin staat dat een persoon is getest op COVID-19 en dat de uitslag negatief is (dus geen coronavirus is aangetroffen). Sommige landen eisen zo’n verklaring voordat naar het land kan worden gereisd.

Waarom geeft de GGD geen COVID-19-vrij verklaring af?

De GGD test alleen mensen die (milde) klachten hebben die passen bij het coronavirus en willen weten of ze op dat moment besmet zijn. Dit doet de GGD om de verspreiding van het virus te voorkomen en in het belang van de publieke gezondheid. Bovendien geeft de GGD deze uitslagen telefonisch. Bij positieve testuitslagen wordt direct gestart met bron- en contactonderzoek. Bij negatieve testuitslagen wordt geen verdere actie ondernomen (afgezien van de geteste persoon hierover te informeren).
De GGD test dus geen mensen zonder klachten en ook niet om het mogelijk te maken dat zij bijvoorbeeld op vakantie kunnen.

Waar is een COVID-19-vrij verklaring te verkrijgen?

Er zijn verschillende organisaties die een COVID-19-vrij verklaring afgeven. Bijvoorbeeld bij een travel clinic of vaccinatiecentrum. Hieraan zijn kosten verbonden, die de persoon zelf moet betalen. De overheid vergoedt dit niet.

Meer informatie

Meer informatie over het coronavirus en reizen van en naar het buitenland vindt u op de websites van de Rijksoverheid:

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging