Coronavirus legt extra druk op capaciteit en tijd

In deze ongewone tijd is het van extra groot belang om alléén een beroep te doen op het alarmnummer 112 en op uw huisartsenpost, als er écht sprake is van een situatie die direct levensbedreigend is (112) of die niet kan wachten tot de volgende werkdag (huisartsenpost).

Heeft u vragen of zorgen over het coronavirus, bel dan het landelijke publieksnummer 0800-1351 of uw huisarts op de eerstvolgende werkdag.

Onze meldkamercentralisten stellen momenteel bij elke melding van een ziek persoon of van luchtwegklachten een set extra vragen om te beoordelen of de patiënt binnen de risicogroep valt van een verdenking op het coronavirus. Als dit inderdaad het geval is (én als de conditie van de patiënt inderdaad een ambulance vereist) dan zullen onze ambulancemedewerkers de patiënt benaderen met persoonlijke beschermingsmiddelen (zie foto).

extra druk

Dit is de afgelopen dagen enkele tientallen malen gebeurd. Het op de juiste manier aantrekken van deze middelen en het naderhand desinfecteren van de ambulance kost extra tijd. Het legt dus extra druk op de capaciteit en op de aanrijdtijden. Net als alle zorgverleners spannen wij ons tot het uiterste in om onze patiënten zo snel mogelijk de best passende zorg te bieden.

Wij danken iedereen voor de samen- en medewerking!

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging