zorg

Reservisten voor de zorg gezocht: Beatrixziekenhuis zet zich in met proeftuin

Het Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis in Gorinchem neemt met twee verpleegafdelingen deel aan de ‘proeftuin Nationale Zorgreserve’. Het is het tweede ziekenhuis in de regio Zuid-Holland Zuid, na het Albert Schweitzer ziekenhuis, dat deelneemt aan deze proeftuin. Het doel van de proeftuin is om regionaal te onderzoeken wat er nodig is om zorgreservisten duurzaam in te zetten in crisistijd.

Anja Blonk, directeur Beatrixziekenhuis: ‘De huidige gezondheidscrisis laat zien dat er in tijden van nood extra veel handen in de zorg nodig zijn. We zagen tijdens de eerste coronagolf bovendien dat uitgestroomde zorgprofessionals stonden te popelen om zich in te zetten in de ziekenhuizen. Vraag en aanbod bij elkaar brengen, is dus kansrijk en hard nodig. Ik ben trots dat wij deelnemen aan deze proeftuin. Want zo helpen we mee om erachter te komen wat er nodig is om zorgreservisten op landelijke schaal in tijden van crisis duurzaam in te kunnen gaan zetten.’

Start proeftuin

proeftuinDe proeftuin in het Beatrixziekenhuis start 25 mei op de afdelingen chirurgie en cardiologie/neurologie. Duo’s van verpleegkundige zorgreservisten lopen tijdens de proeftuin mee met zorgprofessionals van het Beatrixziekenhuis en draaien volledige diensten mee. Teunis Koppelaar, verpleegkundige en zorgcoördinator: ‘Tijdens deze proeftuin willen we zo veel mogelijk leren. We hopen antwoord te krijgen op vragen zoals “Welke taken kunnen we bij zorgreservisten neerleggen? Hoe kunnen zorginstellingen reservisten optimaal inzetten? Wat werkt wel en wat werkt niet?”. Ik vind het mooi om daar als Beatrixziekenhuis een bijdrage aan te kunnen leveren. Uiteindelijk hopen we door deelname aan deze proeftuin kennis op te doen om zorgreservisten zo goed mogelijk inzetbaar te maken in de hele regio.’

Werving reservisten gestart

Reservisten zijn uitgestroomde zorgmedewerkers die hun kennis en ervaring op peil hebben gehouden en die in tijden van crisis kunnen worden opgeroepen. Werving van kandidaat-zorgreservisten is gestart via www.nationalezorgreserve.nl. Hier kunnen uitgestroomde zorgprofessionals kijken of zij aan het profiel van reservist voldoen en zich inschrijven. Als zorginstellingen snel extra medewerkers nodig hebben, kunnen zij zich melden bij Nationale Zorgreserve en gekoppeld worden aan reservisten. Teunis Koppelaar: ‘Zeker in tijden van crisis kampt de zorg met capaciteitstekorten: er zijn gewoon te weinig verpleegkundigen en verzorgenden. Ik heb tijdens deze crisis zelf gezien hoeveel mensen er zijn die een zorghart hebben en zich in zo’n tijd heel graag willen inzetten om zorgmedewerkers te ontlasten en patiënten te helpen. Het is voor ons heel waardevol om reservisten in de toekomst in te kunnen zetten.’

Nationale Zorgreserve is een programma van Stichting Extra ZorgSamen gefinancierd vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging