beschermingslaag

Acute zorg treft maatregelen voor de tijdelijke afsluitingen van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel

De afgelopen periode zijn in een speciaal ingesteld ‘doelgroepenoverleg Zorg’ maatregelen afgesproken ter voorbereiding op de aankomende sluitingen van de Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel.

Voor de ambulancezorg en de bereikbaarheid per ambulance van de SEH en acute verloskunde is een zogenaamd ‘beschermingslagenmodel’ opgezet, met opeenvolgende lagen van maatregelen die de verwachte impact zoveel mogelijk moeten tegengaan.

Dit begint met praktische maatregelen zoals toegang voor medische spoed via de 2e tunnelbuis Heinenoord, het voorkomen van lege terugritten en dynamisch capaciteitsmanagement door de meldkamer ambulancezorg.
De tweede beschermingslaag is het inzetten van extra ambulancecapaciteit door de vier betrokken ambulancediensten.
Als derde maatregel wordt gekeken naar andere spreiding van patiënten op momenten van grote verkeerscongestie.
De vierde beschermingslaag is het positioneren van een MICU-light voertuig bij het Van Weel Bethesda Ziekenhuis.

Ook blijft er de mogelijkheid bestaan om tijdens de werkzaamheden de capaciteit van medium-care ambulances op te schalen.

Als laatste beschermingslaag is er nagedacht over een tijdelijke helikoptervoorziening om het restrisico voor hoog-complexe acute zorg te verminderen. Medisch geschoold helikopterpersoneel is echter schaars, dus het is nog niet definitief duidelijk of een helikoptervoorziening mogelijk is.

Tevens zullen HAP ’t Hellegat en HAP Drechtdokters een extra visite-auto inzetten. Ook zullen de verloskundigen in het meest getroffen gebied een extra achterwacht organiseren en zal het Van Weel Bethesda ziekenhuis extra verpleegkundigen inroosteren.

Diverse zorginstellingen willen overnachtingsplekken aanbieden aan een deel van het personeel. Ook wordt sommige kwetsbare patiënten in hoog-complexe geplande zorg een overnachtingsplek aangeboden zodat ze niet door de spits hoeven te reizen. Verder zal tijdens de werkzaamheden informatie over verkeer, weer, actuele rijtijden van ambulances, evenementen en knelpunten in de zorgketen actief worden gedeeld met alle zorgorganisaties.

Deze en nog andere maatregelen zijn door het Dagelijks Bestuur van het ROAZ Zuidwest-Nederland en het ROAZ Brabant omarmd. Rijkswaterstaat heeft voor een substantieel deel van de maatregelen toegezegd om de kosten te compenseren.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging