spoedeisende

Spoedeisende hulp artsen en crisisbeheersing

De GHOR Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond hebben samen met de meldkamer van deze regio’s een presentatie verzorgd voor spoedeisende hulp artsen tijdens de bijeenkomst ‘in vuur en vlam’ georganiseerd door het Albert Schweitzer ziekenhuis. Naast onze presentatie kregen de USAR en het Brandwondencentrum met hun presentatie ook aandacht op dit interessante programma.

Met het samenwerken in en met een netwerk, in ons geval het geneeskundige netwerk, is het van groot belang dat je van elkaar weet hoe bepaalde routes lopen, keuzes worden gemaakt en processen in elkaar steken.

Spoedeisende hulp bereid zich voor op opschaling

Vanuit hun vakgebied zijn deze spoedeisende hulp artsen vaak bezig met persoonlijk leed en heftige en snelle keuzes. Ze bereiden zich ook voor op opschaling van het ziekenhuis, met de daarbij behorende triage en werkafspraken.
Maar wat gebeurt er buiten het ziekenhuis? Hoe komt een melding binnen? Wat is de chaos die buiten start en welke keuzes maken wij? En waarom maken we sommige keuzes?

Geschiedenis

In dit kader zijn we aan de hand van een interactieve presentatie met de artsen door onze werkwijzen en processen gelopen. We zijn gestart met een stukje geschiedenis van grote rampen in Nederland:

Incident Soort incident Jaar Doden Gewonden
Bijlmerramp Vliegtuigcrash 1992 43 26
Herculesramp Vliegtuigcrash 1996 34 7
Cafébrand Volendam Brand 2000 14 241
Vuurwerkramp Enschede Brand/explosie 2000 23 950
Turkisch Airlines Vliegtuigcrash 2009 9 120

Van daaruit zijn we verder gegaan naar de multidisicplinaire samenwerking tot aan de monodisicplinaire structuren. Dit zoveel mogelijk doorspekt met onze eigen ervaringen.

Spoedeisende

Randvoorwaarde voor goed crisismanagement

“Voor ons is de wisselwerking met de ziekenhuizen en de samenwerking erg belangrijk”, aldus Jos Bal, beleidsadviseur bij de GHOR. “Goede samenwerking is één van de randvoorwaarden voor goed crisismanagement. Als één schakel in de keten niet werkt, dan loopt het systeem vast. Daarom dragen we graag bij aan dit soort bijeenkomsten!”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging