Doorleefsessies

Zorgorganisaties nemen met doorleefsessies scenario’s door

Toespitsing van voorbereiding op risico’s in Zuid-Holland Zuid met de zorgsector was één van de aandachtspunten uit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s. De GHOR geeft hier samen met zorginstellingen invulling aan door verschillende scenario’s te doorleven. Linda Morelissen en Jos Bal (red: Jos werkt sinds december voor Erasmus Universiteit Rotterdam, red.) vertellen hoe dat verloopt: “Organisaties zien dat ze met kleine stappen flinke verbeteringen kunnen realiseren.”

Doorleefsessies

Zorgorganisaties zijn over het algemeen goed voorbereid op relatief kleine incidenten, zoals een brandje, zien Linda en Jos. “En zorgmedewerkers zijn heel flexibel, ze doen alles voor hun cliënten. Maar mede door vergrijzing nemen personeelstekorten toe. Oplossingen zitten gedeeltelijke in digitalisering. Tegelijkertijd nemen daarmee de kwetsbaarheid en afhankelijkheid van ICT, maar bijvoorbeeld ook van elektriciteit en logistiek toe. Een ontwikkeling die we onder ogen moeten zien. Als GHOR halen we organisaties even uit hun dagelijkse praktijk om aandacht te besteden aan mogelijke gevolgen van deze en andere risico’s.”

Doorleefsessies

Tegen die achtergrond is gestart met ‘doorleefsessies’. In een dagdeel komen in sessies van een half uur met enkele vertegenwoordigers per sector in verschillende scenario’s knelpunten en praktische oplossingen naar voren. De scenario’s richten zich voornamelijk op gevolgen van brand, overstroming, gevaarlijke stoffen en uitval van nutsvoorzieningen voor de hele zorgsector, van apotheken tot ziekenhuizen en van geboorte- tot verpleegzorg.

Self-supporting

doorleefsessiesWelke gevolgen kan bijvoorbeeld een overstroming hebben voor locaties waar mensen wonen die niet mobiel zijn en zorg nodig hebben? Hoeveel tijd is er beschikbaar om hen naar een veilige plaats te brengen en welke plekken zijn geschikt en beschikbaar? Maar ook: hoe kom je aan noodstroom, vervoer, medicijnen en voeding als ook andere instellingen en inwoners een beroep doen op aggregaten, taxi’s, apotheken en supermarkten? Linda en Jos: “Door zulke vragen tijdens de doorleefsessies aan de orde te stellen, brengen we in beeld wat organisaties van de GHOR verwachten en wat ze zelf kunnen doen. Met name op het gebied van melding en alarmering, leiding en coördinatie, informatiemanagement en communicatie. Want als je moet wachten op hulp ben je misschien te laat. Praktische oplossingen zitten onder meer in checklists. Zodat je weet wat je moet doen en wie je kunt bellen voor ondersteuning. Verder moet je denken aan zaken als afspraken met leveranciers en noodpakketten waarmee je enige tijd self-supporting bent.”

Waardevol

Regelmatig komen zorgorganisaties tijdens de sessies tot de conclusie dat ze minder goed voorbereid zijn en elkaar harder nodig hebben dan gedacht. Maar ook dat ze met kleine stappen flinke verbeteringen kunnen realiseren. “Dat besef is misschien nog wel waardevoller dan het eindrapport (red: Zorgrisicoprofiel), op basis waarvan we de komende jaren met de organisaties verder aan de slag gaan”, stellen Linda en Jos. “Tijdens de sessies zetten de organisaties vaak al de eerste stappen door enthousiast ervaringen, tips en informatie uit te wisselen. Daar worden wij natuurlijk zelf ook enthousiast van.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging