beleidsadviseur GHOR

Wil jij aan de slag bij de GHOR?

Dan hebben wij voor jou twee interessante functies beschikbaar! Graag merken wij daarbij op dat dit nevenfuncties betreffen.

Ons dagelijks werk is om een goed voorbereide crisisorganisatie te hebben die 24 uur per dag en 7 dagen in de week paraat is. Om dit te realiseren wordt o.a. gebruik gemaakt van piketfunctionarissen: medewerkers die naast hun dagelijkse werkzaamheden een nevenfunctie in de crisisorganisatie hebben en daarvoor ook buiten kantooruren beschikbaar zijn.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een:

  • Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg (ACGZ) en
  • Officier van Dienst Geneeskundig (OvD-G).

Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg

Als een incident dermate groot is dat multidisciplinaire afstemming nodig is en een duidelijke uitstraling heeft naar de omgeving, wordt een Regionaal Operationeel Team (ROT) samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de verschillende hulpdiensten. Het ROT is belast met de operationele leiding.

Namens de GGDGHOR neemt de ACGZ zitting in het ROT. Elk lid van het ROT heeft een sectie als “backoffice”. De ACGZ heeft als backoffice de sectie GGDGHOR. De leden van deze sectie zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van acties van en de advisering aan de ACGZ.

Om je rol als ACGZ te verduidelijken hebben wij een filmpje over het ROT gemaakt.

Bekijk hier ROT filmpje

Officier van Dienst Geneeskundig

De OvD-G ter plaatse is de hoogste leidinggevende van de GHOR-keten. De OvD-G geeft leiding aan de Chef van Dienst RAV, welke verantwoordelijk is voor de aansturing van de processen van de RAV. De OvD-G stemt de multidisciplinaire samenwerking op operationeel niveau af binnen het motorkapoverleg of binnen het Commando Plaats Incident (CoPI).

De OvD-G staat onder directe, operationele leiding van de Leider CoPI en de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg.

Om je rol als OvD-G te verduidelijken hebben wij een filmpje over het CoPI gemaakt.

Bekijk hier het CoPI filmpje

Meer informatie

Heb je behoefte aan meer uitgebreidere informatie over één of beide vacatures dan verwijzen wij je graag naar onze vacaturepagina.

Bekijk hier de vacatureteksten

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging