evolutie

Psychosociale hulpverlening voor Oekraïense vluchtelingen

Een bijzondere situatie vraagt om maatwerk. Wim Gijzen (procesondersteuner PSH bij GGD ZHZ) vertelt hoe in Zuid-Holland Zuid de psychosociale hulpverlening voor Oekraïense vluchtelingen steeds meer vorm heeft gekregen.

Vanuit de gezamenlijke GGDGHOR crisisorganisatie is het projectteam ”GGDGHOR Zuid-Holland Zuid ” opgezet rondom de coördinatie van zorg voor de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Het projectteam coördineert en organiseert de zorg voor deze vluchtelingen in de regio, waarmee de druk op de zorg zo laag mogelijk wordt gehouden en de zorg efficiënt wordt ingezet. Er is hierin samenwerking met de Veiligheidsregio, de gemeenten, zorgpartners en partijen zoals het Rode Kruis, sociale wijkteams en Vluchtelingenwerk Nederland.

Uitbreiding psychosociale hulpverleners

Vanaf juli 2022 hebben is er een Oekraïense psychologe in dienst, welke ingezet kan worden voor de mentale zorgen aan haar landgenoten. Maar met elf locaties, in elke gemeente één en in Dordrecht twee, bleek dat lastig in te vullen voor één hulpverlener. In het gezamenlijk projectteam Oekraïners van GGD en GHOR is daarom dit voorjaar besloten de poule van hulpverleners uit te breiden en ook een GGZ-verpleegkundige aan het team toe te voegen. Wim heeft haar ingewerkt en houdt ook wekelijks contact over de stand van zaken.

psychosociale hulpverlening

”Samen zijn we, Marianne de Rooze en ik, naar alle locaties geweest om kennis te maken en daar meteen te inventariseren wat er nodig is. Dat blijkt bij navraag behoorlijk veel en ook ernstige problematiek te zijn. Marianne voert individuele gesprekken en heeft al diverse malen een wijkteam en Veilig Thuis moeten inschakelen.

Daarnaast zijn sollicitatiegesprekken gevoerd met Oekraïense psychologen (en een basisarts), waarvan twee nieuwe psychologen zijn aangesteld via een uitzendbureau. Zij zijn ervaren en spreken ook goed Engels, zodat er met hen afspraken gemaakt en wensen besproken kunnen worden. Het team van drie psychologen is nu over de locaties verdeeld. Daarnaast zijn hulpverleningen gestart op particuliere opvanglocaties. Naast een geografische indeling, worden de hulpverleners ook ingedeeld op expertise. Niet iedereen heeft ervaring met de behandeling van kinderen en met rouwreacties.”

Problematiek op de locaties

”Wat kinderen betreft speelt er veel problematiek in de puberteitsleeftijd, zoals intimidatie, seksueel overschrijdend gedrag, discriminatie en extreem rechtse sympathieën. Voor deze problematiek is overleg met de gemeenten, Jong JGZ, het onderwijs en de DG&J voor zowel LVS (Leerplicht en voortijdig schoolverlaten) als CSG (Centrum Seksuele Gezondheid).

Voor de meer psychiatrische problematiek worden oplossingen gezocht met de GGZ-sector, omdat deze vluchtelingen meer andere aandacht en rust nodig hebben. Deze doelgroep kan namelijk teveel negatieve invloed hebben op de populatie binnen een opvanglocatie.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging