Crisis Toolbox

Ontdek de Crisis Toolbox voor het vergroten van je eigen digitale weerbaarheid

De GHOR van Zuid-Holland Zuid is samen met de GHOR-bureaus van Rotterdam-Rijnmond en Zeeland en het Traumacentrum-ZWN het project ‘Digitale Weerbaarheid’ gestart. Het doel is om eind 2022 in de hele regio beter voorbereid te zijn op het gebied van digitale weerbaarheid, het bewustzijn te vergroten en een doorontwikkeling te maken op ketenniveau. Trimension ondersteunt het project.

Crisis Toolbox

Op de pagina van het Traumacentrum-ZWN (Project digitale weerbaarheid) vind je meer informatie over dit project, zoals:

  • Wat verstaan we precies onder ‘digitale weerbaarheid’?
  • Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de nulmeting, zoals uitgevoerd in het begin van dit jaar?
  • Hoe ziet het vervolg van het project er uit?

Crisis Toolbox ‘Digitale Weerbaarheid in de Zorg’

Eveneens vind je hier een aantal handige producten waarmee je als zorginstelling zelf aan de slag kan om de digitale weerbaarheid te vergroten. Deze Crisis Toolbox bestaat op dit moment uit de volgende hulpmiddelen:

Handleiding Crisistafel inclusief cyberscenario
Doelstelling: het doel van dit hulpmiddel is de onderlinge samenwerking, verwachtingen en afhankelijkheden tussen verschillende betrokkenen en systemen tijdens een digitale verstoring concreet inzichtelijk maken. Het resultaat is dat je als organisatie zicht krijgt op eventuele kwetsbaarheden en gerichter kan werken aan je digitale weerbaarheid.
Doelgroep: dit hulpmiddel is bedoeld voor alle betrokkenen bij digitale verstoringen.
Checklist ‘Digitale weerbaarheid’
Doelstelling: het doel van deze checklist is een handvat te bieden waar je als organisatie aan kunt denken, of welke stappen je kunt ondernemen om de digitale weerbaarheid te verhogen.
Doelgroep: deze checklist is bedoeld voor OTO-functionarissen, crisiscoördinatoren en/of functionarissen op het gebied van IT en Cybersecurity, zoals een (Chief) Information Security Officer.

De komende tijd wordt de Crisis Toolbox nog aangevuld met:

  • Handleiding: ‘Hoe organiseer je een interne oefening op het gebied van digitale weerbaarheid?’
  • Aanvullend scenario ‘IT-uitval’.
  • Volgt mogelijk later: E-learning ‘Digitale weerbaarheid’.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging