kleding

Nieuwe kleding voor Officier van Dienst-Geneeskundige zorg

Met de nieuwe kleding voor de OvD-G komt er een einde aan de landelijke GHOR kledinglijn van 2003. Het was hoognodig deze lijn aan te passen aan de huidige tijd. “GGDGHOR Nederland had, na mijn verzoek, de keuze gemaakt om mee te gaan in de vernieuwde stijl van de Ambulancedienst”, aldus Pim van Dam, adviseur GHOR.

“De komst van de nieuwe OvD-G kleding heeft wel wat voeten in aarde gehad: zo verscheen in 2018 het eerste proefmodel, gemaakt door de ontwerpster van de ambulancekleding, in beheer bij AZN. Het eerste model was gifgroen. Dat ontwerp werd afgeschoten, want er moest ook rekening gehouden worden met kleurstellingen die wel mogen, die veilig zijn en niet al door andere organisaties worden gebruikt. Begin 2020 volgde het definitieve ontwerp wat ter goedkeuring werd voorgelegd aan het overleg van de hoofden GHOR.”

kleding

Landelijke aanbesteding

Het traject dat volgde was sleurend te noemen. Pim: “Dat is het jammerlijke resultaat van een dergelijke grote landelijke aanbesteding; de goedkeuring die er moet komen en vervolgens nog de ondertekening door alle GHOR regio’s. De eerste en lange tijd enige leverancier voor de GHOR kleding was Wiltec. Ik heb er altijd voor gepleit, gelet op de ervaringen uit het verleden, dat het beter is om één leverancier te hebben. Want meerdere leveranciers gaat onherroepelijk voor leveringsproblemen zorgen. Wij hadden inmiddels de bestellingen al lang uitstaan bij Wiltec. Helaas werden zij ook geconfronteerd met het niet kunnen verkrijgen van de kleding door de uitbraak van de Coronapandemie. De leveranciers (fabrieken) van Wiltec sloten regelmatig de deuren door Corona uitbraken.”

Kleding in gebruik

Eenmaal in Nederland aangekomen, heeft een deel van de lading nog enige tijd bij de grens gestaan. Niet alleen passagiers, maar ook de levering van goederen heeft vertraging opgelopen door personeelsgebrek. “Nu kunnen we dan eindelijk de kleding in gebruik nemen. Het is mooi om te zien hoe onze Officieren van Dienst er weer keurig bij lopen in deze beschermende kleding! Het is alleen af te wachten wat er in de toekomst weer op ons afkomt, want er ligt op dit moment een voorgenomen besluit bij de directeuren Veiligheidsregio om in te stemmen met een landelijk kledingpakket voor alle Veiligheidsregio’s, m.u.v. de Brandweer”, aldus Pim.

 

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging