evolutie

Het verhaal achter de evolutie van huisartsenzorg voor vluchtelingen

In een wereld die wordt geconfronteerd met voortdurende veranderingen en uitdagingen, is de organisatie van huisartsenzorg voor vluchtelingen een lichtend voorbeeld van aanpassingsvermogen en samenwerking. We spraken met Tamara Schiedon, accounthouder huisartsen bij de GHOR, om te begrijpen hoe deze zorg in de loop der tijd is geëvolueerd, van de vroege dagen van de crisis tot het heden.

De vroege dagen van de crisis

Toen de oorlog uitbrak in februari 2022, bracht dit een ongekende stroom vluchtelingen naar ons land. In reactie op deze noodsituatie organiseerde de GGD en GHOR (onderdeel Veiligheidsregio ZHZ) in een crisisprojectgroep de huisartsenzorg snel, waarbij huisartsen op de verschillende opvanglocaties zorg verleenden, afgestemd op de mogelijkheden van de huisartsen.

Tamara legt uit: “Het begon als een crisis, en huisartsen werden onmiddellijk gevraagd om deze mensen te helpen. We hadden te maken met een noodsituatie, en er was geen tijd te verliezen.”

evolutieVanaf het begin heeft Tamara zich beziggehouden met het regelen van huisartsenzorg voor vluchtelingen op elke opvang locatie. Dit vereiste flexibiliteit, omdat niet iedere huisarts ruimte had om de vluchtelingen op te nemen in de praktijk. Sommige opvanglocaties hielden spreekuren met gepensioneerde huisartsen (met of zonder verpleegkundigen en/of tolken) ter plaatse, terwijl andere vluchtelingen werden doorverwezen naar praktijken in de omgeving.

Veel huisartsenpraktijken zaten vol en waren gesloten voor nieuwe patiënten. Om hen niet extra te willen belasten, hebben we de huisartsenzorg voor vluchtelingen lokaal maatwerk gemaakt.

– Tamara Schiedon

Deze inspanningen gingen echter gepaard met uitdagingen, waaronder de toegang tot digitale systemen voor zorgverleners. Maar met vastberadenheid en samenwerking werden oplossingen gevonden, zoals het belangeloos beschikbaar stellen van een webbassed patiëntendossier (microHis door het bedrijf Dedalus) en Zorgmail accounts van Enovation zodat op een veilige manier informatie gedeeld kon worden.

Innovatieve oplossingen voor een nieuwe realiteit

Na een jaar van crisiszorg en lokale maatwerkoplossingen kwam het besef dat een duurzamere benadering van huisartsenzorg nodig was. Met het oog op de toekomst is met meerdere partners en de GHOR Zuid-Holland Zuid een mooie oplossing tot stand gekomen:

  • Medicinfo levert de Medicoo-app en het HIS (huisartsinformatiesysteem) Medikit. Voorheen was het een probleem dat de gepensioneerde huisartsen die op de locaties kwamen geen AGB-code hadden. Ook dat is met Medicinfo opgelost.
  • DrechtDokters – het samenwerkingsverband van de huisartsen in de Drechtsteden – stelt de huisartspost overdag beschikbaar.
  • Tot slot zou dit alles nooit tot stand hebben kunnen komen zonder de inzet van de Gemeente Dordrecht en de GHOR.

Bovenstaande geldt voor de gemeenten Zwijndrecht, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Sliedrecht, Papendrecht en Alblasserdam. Het resultaat is een innovatieve oplossing, waarbij de Medicoo-app word ingezet om de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen. Deze app biedt digitale triage in de taal van de vluchtelingen en wordt bemand door een medisch team van verpleegkundigen en huisartsen.

evolutieTamara benadrukt het belang van deze app: “Communiceren met vluchtelingen was een uitdaging vanwege de taalbarrière. Google Translate is nuttig voor alledaagse gesprekken, maar voor medische consultaties volstaat dit niet. De app helpt om onnodige consultaties te voorkomen en stelt de gebruikers in staat om efficiënt doorverwezen te worden naar de juiste zorgverleners.”

 

“In Dordrecht, waar de meeste vluchtelingen zijn, hebben we een dag-HAP ingericht waar (gepensioneerde) huisartsen, verpleegkundigen, tolken en gastvrouwen aan het werk zijn,” vult Tamara aan. “De huisartsenpost wordt overdag voor bepaalde uren speciaal gereserveerd voor vluchtelingen. We zullen de komende maanden evalueren hoe deze aanpak werkt.”

Tamara: “in de rest van de regio hebben we weer ingestoken op lokaal maatwerk. In Gorinchem met één opvanglocatie is het geregeld met een gepensioneerde huisarts in combinatie met een praktijk. De Hoeksche Waard heeft voor de twee locaties verschillende oplossingen gevonden. In Piershil draait ook de Medicoo app en neemt één huisarts de consulten af en in Strijen werkt een gepensioneerde huisarts samen met een praktijk. Daarnaast hebben we voor de opvanglocaties in Groot-Ammers en Hardinxveld-Giessendam enorm geboft met de betrokkenheid van de plaatselijke huisartsen.”

Samenwerking en toekomstgericht denken lijdt tot evolutie

Tamara onderstreept het belang van samenwerking: “Deze toekomstbestendige benadering wordt mogelijk gemaakt door samenwerking en verbondenheid van alle betrokkenen. Het is een voorbeeld van hoe mensen kunnen inspringen op uitdagingen en oplossingen kunnen vinden die een verschil maken in het leven van mensen die hulp nodig hebben.”

Dit is het verhaal van de evolutie van huisartsenzorg voor vluchtelingen, van crisiszorg naar een toekomstbestendige benadering. Het is een inspirerend voorbeeld van veerkracht en toewijding aan de gezondheid en het welzijn van degenen die het meest kwetsbaar zijn.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging