GGD ZHZ bereidt zich voor: vaccinatielocaties in Dordrecht en Gorinchem bieden ruimte voor geven van boosterprik

De GGD Zuid-Holland Zuid heeft in september het aantal vaccinatielocaties teruggebracht naar twee. De sporthallen, waarin voorheen werd gevaccineerd, kwamen weer ter beschikking van jeugd- en sportverenigingen.

De GGD ZHZ volgde hiermee de landelijke roadmap voor afschaling en zette de volgende stap in de vaccinatiecampagne.

In overleg met de gemeenten, Veiligheidsregio ZHZ, politie en verkeersdeskundigen werd gekozen voor grote locaties in Dordrecht en Gorinchem. Daarnaast maakt de GGD ZHZ sinds een aantal maanden gebruik van een mobiele vaccinatie-unit om mensen de kans te geven zich dichtbij huis, zonder afspraak, te laten informeren en vaccineren.

3e prik/booster

Vanaf week 40 ontvangen mensen (vanaf 12 jaar) met een ernstige afweerstoornis, die onder behandeling zijn bij een medisch specialist, een uitnodiging voor een boostervaccinatie. Deze mensen worden door de GGD gevaccineerd.

Daarbij komt dat de GGD klaar wil en moet staan voor het geven van een boostervaccinatie aan andere groepen in de bevolking, indien de minister van VWS hiertoe besluit. Hiermee is, in de keuze voor de huidige vaccinatielocaties, rekening gehouden. De vaccinatielocaties in Gorinchem en Dordrecht bieden dan voldoende ruimte om de door VWS gestelde opdracht uit te voeren.

priority

Opdracht van VWS

Nu de coronapandemie tot een einde lijkt te komen, bereiken ons vragen over de noodzaak om in de regio Zuid-Holland Zuid twee grote vaccinatielocaties in stand te houden.
De GGD ZHZ heeft dit, in opdracht van en afstemming met het Ministerie van VWS, gedaan. Nog steeds worden dagelijks eerste en tweede vaccinaties gezet. De kosten voor de vaccinatielocaties zijn in de begroting van VWS opgenomen.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging