gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen, hoe werken we samen?

Of er nu brand is, een koolmonoxide lekkage of een lekkage van een chemische product, er komen gevaarlijke stoffen vrij.
Hoe moet je de gevaarlijkheid van deze stoffen nu duiden? En welke effecten heeft dat op de volksgezondheid? Hier heeft de crisisorganisatie binnen de Veiligheidsregio specialisten voor: coördinatoren verkenningseenheid en (gezondheidskundig) adviseurs gevaarlijke stoffen.

De coördinator verkenningseenheid en de adviseur gevaarlijke stoffen maken deel uit van de brandweerorganisatie. De gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen maakt juist weer deel uit van de GHOR. Waarom zijn er verschillende functionarissen? Dit heeft met name te maken met doelstelling van de organisaties. De brandweer gaat meer over de inzetstrategie en bestrijding van het incident. De GHOR gaat veel meer op zoek naar wat de gevaarlijke stof doet met de gezondheid van mensen die er aan zijn blootgesteld.

Het is daarom belangrijk dat deze experts op de meest efficiënte en effectieve manier met elkaar samenwerken. Ze vullen elkaar in expertise aan. Daarom is op 25 november een bijeenkomst georganiseerd voor deze functionarissen. Aan de hand van casuïstiek en praktijkervaring werd gekeken hoe er wordt samengewerkt.

gevaarlijke stoffen

  • Als er nu een schip met gevaarlijke stoffen een botsing en lekkage krijgt.
  • Wie heeft dan welke informatie nodig?
  • Waarom is het zinvol om een foto te laten zien van het incident?
  • Welke stofinformatie is nuttig?
  • Welke informatie over blootstelling en lichamelijke conditie is noodzakelijk?
  • Maar ook, wanneer alarmeren we elkaar en hoe doen we dat dan?

Dit soort vragen passeerden deze ochtend de revue. Er werd geconcludeerd dat deze bijeenkomst zeer waardevol is voor de praktijk. Met nieuwe kennis en een aantal actiepunten voor de GHOR sloten we deze succesvolle ochtend af.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging