regio

Coronavirus: de bundeling van krachten in onze regio

In onze regio worden de ontwikkelingen rondom het Coronavirus vanuit verschillende invalshoeken gemonitord. Wij doen dit als GHOR samen met de GGD en het Traumacentrum Zuid-West Nederland (TC ZWN, het ondersteuningsbureau van het ROAZ). In deze samenwerking informeren wij elkaar over ontwikkelingen. Daarnaast stemmen wij waar nodig acties op elkaar af om te zorgen dat de krachten van alle partijen optimaal worden gebundeld.

Wie doet wat?

Het RIVM en de GGD zijn op dit moment in de lead en volgen de ontwikkelingen en de bijbehorende risico’s actief. Waar nodig geven zij adviezen en handelingsperspectieven aan zorgpartners, inwoners en het openbaar bestuur.

Het TC ZWN monitort de drukte in de acute zorgketen. Afhankelijk van het risico en de behoefte van de zorginstellingen in de regio worden mogelijk op specifieke onderwerpen voorbereidingen getroffen of de samenwerking tussen zorginstellingen geïntensiveerd. Dit zal in dat geval in nauwe samenwerking met de GGD en GHOR plaatsvinden.

De GHOR biedt de structuur om invulling te kunnen geven aan eenduidige communicatie en informatievoorziening. Hiernaast besteden wij aandacht aan de voorbereiding van de zorgketen en de verbinding naar het openbaar bestuur en veiligheidspartners.

GGDGHOR crisisorganisatie

Onze GGDGHOR crisisorganisatie biedt een ideaal platform om in gezamenlijkheid te werken aan een goed voorbereide keten. Hierin bundelen wij onze kennis van crisismanagement met de inhoudelijke kennis van de GGD (in dit geval op het gebied van infectieziektebestrijding). De samenwerking met het TC ZWN is hier een mooie aanvulling op.

Meer informatie over het coronavirus

Bekijk hier alle vragen en antwoorden over het nieuwe coronavirus

Ook op de website van de GGD vindt u meer informatie!

 

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging