Slachtofferinformatiesystematiek

Bevolkingszorg en GGDGHOR beoefenen de werking van Slachtofferinformatie­systematiek

Twee keer deze maand organiseert de afdeling Crisisbeheersing een SIS (Slachtofferinformatiesystematiek) oefening. De oefening is primair door het team Bevolkingszorg geïnitieerd. Deze oefening is een vervolg op eerdere SIS trainingen die Bevolkingszorg in de zomer van 2022 heeft gegeven. Bij deze trainingen lag de focus meer op de theoretische achtergrond en de individuele rollen.

Slachtofferinformatiesystematiek (SIS) is een landelijke aanpak die bij een incident zorgt voor snelle en zorgvuldige informatie voor ongeruste verwanten. Gemeenten, GHOR en politie werken samen binnen SIS.
Slachtofferinformatiesystematiek

Bij de twee oefeningen die deze maand worden gehouden, wordt de volledige SIS-procedure beoefend: van de opschaling tot het daadwerkelijk opstarten van SIS en het doorsturen van de gegevens naar de backoffice als ook de overdracht na de afschaling.

Omdat in de SIS-procedure de GHOR een belangrijke (en cruciale) rol heeft, sluit de sectie GGDGHOR in zijn volledigheid aan bij de oefeningen. Het is het NIPV die de oefeningen namens het team Bevolkingszorg organiseert. Zij hebben voor zowel sectie Bevolkingszorg (Bz) als de sectie GGDGHOR een rol in de oefening toebedeeld.

Zo ziet de oefening eruit

  • De secties Bz en GGDGHOR worden opgeschaald (= start van de oefening) op basis van een fictief scenario.
  • De secties Bz en GGDGHOR zoeken elkaar op (HOn-niveau) en stemmen af of SIS opgestart moet worden. In het echt zal dit namelijk ook een beslissing zijn die samen wordt genomen.
  • Door de sectie Bz wordt er contact gelegd met het LOCC, waarna SIS daadwerkelijk wordt opgestart. Hiervoor zit een response cel klaar die door het NIPV in stelling is gebracht.
  • De Sectie Bz heeft contact met de Teamleider SIS om de voortgang te bespreken en ontvangt op afgesproken momenten voortgangsrapportages. Tevens worden bijzondere gevallen besproken en of andere zaken die opvallen naar aanleiding van de diverse telefoontjes die binnenkomen bij de ‘backoffice SIS’. Dit kan dan door de Algemeen Commandant-Bz meegenomen worden in het ROT.
  • De sectie GGDGHOR heeft een eerste BOB en krijgt vervolgens de taak om de patiënten lijsten op te vragen bij de ziekenhuizen. Het gaat dan om de patiënten lijsten van de personen die betrokken waren bij het incident. Dit doen zij via het versleutelde platform ‘Zorgmail’.
  • Deze lijsten krijgt de sectie GGDGHOR aangeleverd en sturen zij door aan de backoffice van SIS die is gestationeerd in Driebergen.
  • In de tussen tijd krijgen beide kolommen aanvullende informatie vanuit gefingeerde ROT’s over het verdere verloop van het incident.
  • Uiteindelijk zal de sectie Bz in samenspraak met de Teamleider SIS besluiten af te gaan schalen, waarbij de overdracht ook onderdeel is van de oefening.

Voor de sectie GGDGHOR is er ook een tegenspel geregeld. Via het platform ‘Zorgmail’ krijgen zij van de response cel de patiënten lijsten (al dan niet in het juiste format) aangeleverd vanuit de ziekenhuizen, die zij weer door moeten sturen naar de backoffice. Ook zullen zij telefonisch tegenspel krijgen van de ‘backoffice SIS’.

Patiënten buiten onze regio

Ook als er slachtoffers van het incident (waarvoor in onze regio SIS is opgestart) in ziekenhuizen buiten onze regio terechtkomen, gebeurt het doorsturen van de patiënten lijsten naar de backoffice SIS altijd via de regio die SIS heeft ingezet. De GHOR ZHZ moet dus in zo’n geval via het GHOR bureau van de andere regio de patiënten lijsten opvragen en doorsturen.

Dit is één van de vraagstukken waar de sectie GGDGHOR mee aan de slag gaat tijdens de oefening. Hoe verloopt die samenwerking met de backoffice van SIS in Driebergen?

Meer weten over Slachtofferinformatiesystematiek?

Er is een uitlegvideo gemaakt over verwantencontact (= SIS). Check hem hier:

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging