digitale weerbaarheid

Verbeteren digitale weerbaarheid

Vitale processen zijn in hoge mate afhankelijk van elektriciteitsvoorziening en datacommunicatie. Uitval en verstoring hiervan hebben zeer snel, binnen enkele uren, impact op een aantal vitale processen. Vanwege de omvang van de dreiging en het achterblijven van de weerbaarheid, kunnen grote risico’s ontstaan.

De GHOR-bureaus van Zuid-Holland Zuid, Zeeland en Rotterdam-Rijnmond zijn daarom samen met het Traumacentrum Zuidwest-Nederland (ZWN) een project gestart met als doel om in de hele regio ZWN het bewustzijn te vergroten en de digitale weerbaarheid te versterken. Dit om een doorontwikkeling te kunnen maken op ketenniveau. Het is een traject waarin de zorgketenpartners centraal staan: het is van en voor de zorg. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een zelfstandig netwerk van collega’s van diverse ketenpartners die elkaar helpen en inspireren. Het is het idee om het traject af te sluiten met een gezamenlijk oefenmoment rondom dit crisistype. Trimension ondersteunt bij dit project.

digitale weerbaarheid

De weerbaarheid begeleidingsgroep

Met een brede vertegenwoordiging van verschillende sectoren hopen we het draagvlak voor dit project binnen de regio ZWN te vergroten. Daarom richten we een begeleidingsgroep op. Mogelijke werkzaamheden voor de begeleidingsgroep kunnen zijn:

  • werksessies,
  • ruggenspraak bij collega’s / het veld,
  • doorlezen van stukken en feedback geven of
  • goede ideeën aanleveren.

We verwachten dat de begeleidingsgroep medio maart voor het eerst bijeen komt.

Hoe ziet het vervolg eruit?

Momenteel bevindt het project zich in de inventarisatiefase. In deze fase staat het uitvoeren van een nulmeting op het gebied van digitale weerbaarheid bij instellingen in de regio centraal. Dit voeren we uit door middel van een (digitale) vragenlijst. De deadline voor het invullen is net verstreken en nu kan dus worden gestart met de analyse van de resultaten. Naar aanleiding van de analyse kunnen we bepalen waar behoefte aan is en hiervoor een plan van aanpak ontwikkelen.

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging