Bekrachtiging samenwerking Veiligheidsregio en GGD

De GGD en de GHOR (als onderdeel van de Veiligheidsregio) werken veel samen. Zeker ook tijdens crises.

Een uitbraak van een infectieziekte, grote onrust naar aanleiding van een zedenzaak of juist de gezondheidskundige effecten van gevaarlijke stoffen. Dit zijn zomaar enkele voorbeelden waarbij de crisisorganisatie van de GGD in samenwerking met de GHOR van groot belang is.

Versterkt

Karel van Hengel, directeur Publieke Gezondheidszorg: “In het verleden hadden we hierover al een convenant getekend. Maar in de afgelopen jaren is de samenwerking steeds verder geïntensiveerd. Een goed voorbeeld is de ‘crisisorganisatie GGDGHOR’. In deze crisisorganisatie werken we samen in een opschaling binnen de GGD als ook een opschaling vanuit de GHOR en/of de Veiligheidsregio.”

Om die reden was het tijd voor een nieuw convenant. We bekrachtigen hiermee onze steeds verder gegroeide samenwerking weer opnieuw.

convenantFoto: ondertekening convenant Karel van Hengel en Rob Brons (Algemeen directeur a.i./Commandant Brandweer a.i.)

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging