Wanneer komt de GHOR in actie?

Bij een ramp, crisis of zwaar ongeval komt de ‘warme organisatie’ in actie. Dit houdt in dat er een leiding- en coördinatiestructuur over de geneeskundige hulpverlening wordt gelegd met leidinggevenden die er in de dagelijkse zorg niet zijn.

Uitgangspunt van de GHOR ZHZ is, dat iedereen datgene blijft doen wat hij normaal gesproken ook doet. Ziekenhuizen blijven dus gewonden opnemen en behandelen, huisartsen blijven huisartsenzorg verlenen. Het bijzondere zit hem met name in de hoeveelheid patiënten die men ineens te verwerken krijgt en in de intensievere samenwerking met andere zorginstellingen en met politie, brandweer en gemeenten.

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging