liaison

Zorginstellingen met liaison in het CoPI

Tijdens een GRIP 1-incident komt het Commando Plaats Incident (CoPI), en daarmee de officieren van de hulpdiensten, ter plaatste. Tijdens zo’n incident kan het gebeuren dat de officieren aankomen bij een bedrijf of zorginstelling, en daarvan niet alle informatie hebben. Denk bijvoorbeeld aan het aantal inwoners dat in een verzorgingstehuis woont, of de hoeveelheid hulpbehoevende cliënten in een zorginstelling. Om de crisis ten tijde van een GRIP 1- incident goed te managen is het noodzakelijk om op de hoogte te zijn van dit soort informatie. Hiervoor kan het CoPI een werknemer van de desbetreffende zorginstelling of organisatie uitnodigen om plaats te nemen in het CoPI. Dit heet ook wel een ‘liaison’.

Voor een liaison is de vergaderstructuur en manier van werken binnen een CoPI vaak nieuw. Om deze reden wordt vanuit de GHOR drie tot vier keer per jaar een zogenoemde ‘CoPI-Liaisontraining’ gegeven. Tijdens deze training nemen maximaal acht liaisons van verschillende zorginstellingen uit de regio plaats in de CoPI-unit te ‘s-Gravendeel. Zo ook op de ochtend van 31 oktober 2019.

Een echte Leider CoPI geeft inkijkje

liaison

Tijdens deze training hebben wij kennis gemaakt met de acht verschillende liaisons uit de regio. De ochtend werd afgetrapt met een introductie van de liaisons, een introductie van de veiligheidsregio, en over ‘wat nou eigenlijk een crisis is’. Middels een interactieve presentatie en diverse incidentfoto’s is de discussie op gang gebracht bij wat voor soort incidenten welke hulpdiensten ter plaatse moeten komen.

De presentatie werd vervolgd met een uitleg over de taken, rollen en bevoegdheden van het CoPI, waarbij herhaaldelijk de link naar actuele incidenten en de rol van de liaison werd besproken. Tijdens dit interessante programma werd de training voor een half uur overgenomen door een échte Leider CoPI uit de regio Zuid-Holland Zuid: Thalita Schutte. Zij gaf de liaisons een inkijkje in de vergaderstructuur ten tijde van een CoPI-overleg. De training werd afgesloten met een quiz.

Liaison

De training werd door de liaisons als erg leerzaam en waardevol ontvangen!

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging