Veranderen door Hans Janssen

Verandering

Dat de zorg in Nederland structureel aan het veranderen is, hoeft geen nadere uitleg. Door politieke keuzes en stelselwijzigingen worden patiënten gedwongen keuzes te maken die gepaard gaan met onzekerheid en onbekendheid. Vanzelfsprekende voorzieningen vallen weg. Ook de zorgbehoefte verandert. Steeds oudere patiënten, met een hogere ‘zorgzwaarte’, vragen om andere verzorging en andere voorzieningen.

Zorginstellingen zoeken naar meer efficiency en innovatie. Dit heeft ook gevolgen voor de samenwerking tussen zorginstellingen. Zorg die is afgestemd op de nieuwe omstandigheden en andere zorgbehoefte moet samenhangend zijn en effectief. De patiënt staat daarin centraal. Verschillende loketten die elk hun ding doen, is niet in het belang van de patiënt.

Ook de ambulancedienst is zo’n zorginstelling die meer in de pas wil en moet lopen om tegemoet te komen aan de nieuwe werkelijkheid. Hoe kunnen wij patiënten in onze regio beter bedienen? Het gaat hierbij om snelheid, effectiviteit en efficiënte aansluiting bij het juiste zorgaanbod. Daar komt veel medische kennis bij kijken, maar vooral ook intensieve samenwerking met de juiste partners.

Voor de Nederlandse ambulancezorg ligt nog een ander risico op de loer. Er is een reële kans dat besloten wordt om ambulancezorg Europees te gaan aanbesteden. Dat betekent dat buitenlandse partijen in aanmerking kunnen komen om ambulancezorg in onze regio te gaan bieden: voor velen een schrikbeeld en niet onterecht. Ook daarom moet onze kwaliteit van zorg in elke vergelijking de beste blijven, samen met de juiste partners.

Het is onze missie om de ambulancehulpverlening in Zuid-Holland Zuid toekomstbestendig te maken. Daarvoor moeten onze kwaliteit van zorg en goede samenwerking met de best aangewezen zorgverleners, ziekenhuizen en huisartsen worden uitgebreid.
Nieuwe coalities en innovatieve zorg die naar de mensen toe komt in plaats van andersom. Zo werken we aan kwaliteit, snelheid en voorbereiding op de toekomst.

Door Hans Janssen, bron De Stem van Dordt

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging