Traumaregistratie 2016

Traumanieuws – Traumaregistratie 2016

Het Traumacentrum Zuidwest-Nederland registreert net als voorgaande jaren de gegevens van alle opgenomen traumapatiënten  in de Landelijke Traumaregistratie (LTR). Elk jaar wordt hiervan een jaarrapportage uitgebracht, waarin die gegevens uitgebreid gerapporteerd worden.

In 2016 zijn 10.084 opgenomen traumapatiënten geregistreerd voor de regio Zuidwest-Nederland. In deze nieuwsbrief staat onder andere in welk ziekenhuizen deze traumapatiënten zijn behandeld.

En de volgende thema’s uit de jaarrapportage van 2016 worden in de nieuwsbrief belicht:

  • zorgketen,
  • femurfracturen en
  • polytraumapatiënten.

Bekijk hier de traumaregistratie 2016

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging