jaarverslag 2016 Traumacentrum ZWN

Jaarverslag 2016 en meerjarenbeleidsplan Traumacentrum ZWN

Met het jaarverslag 2016 presenteert het Traumacentrum Zuidwest-Nederland (ZWN) in vogelvlucht alle activiteiten die in dat jaar hebben plaatsgevonden. Een kleine greep van wat aan de orde komt in het verslag:

  • de traumazorg, de acute zorg in reguliere situaties en in bijzondere situaties
  • start zorgnetwerken

Daarnaast wordt er in dit verslag aandacht gegeven aan de twee projecten die zich focussen om de druk op de acute zorg en het personeelstekort in regionaal verband aan te pakken. Nieuwsgierig? Kijk voor al deze activiteiten en nog meer in onderstaande link.

Bekijk hier het jaarverslag 2016

In 2016 is het Traumacentrum ZWN ook gestart met het schijven van een meerjarenbeleimeerjarenbeleidsplan ROAZdsplan voor het netwerk acute zorg regio ZWN.

Dit meerjarenbeleidsplan is het vervolg van de twee regioplannen die gemaakt zijn. Daarnaast is voor de eerste keer een gezamenlijk meerjarenbeleidsplan geschreven voor zowel de acute zorg in reguliere situatie als voor de acute zorg in bijzondere omstandigheden, waarbij ook de taken van het Traumacentrum ZWN duidelijk zijn gemaakt. Dit plan geeft ons netwerk richting voor de komende jaren, waarbij genoeg ruimte is om invulling te geven aan de doelstellingen en nieuwe initiatieven te ontplooien.

Bekijk hier het meerjarenbeleidsplan

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Romboutslaan 105
3312 KP  Dordrecht

GHOR in beweging