Training Samenwerken in het netwerk

De GHOR Zuid-Holland Zuid organiseert in samenwerking met de Human Factors Adviesgroep een interactieve training waarbij als werkwijze is gekozen om te leren van een andere sector dan de zorg, in dit geval de luchtvaart, en van een praktijksituatie zoals de ontruiming van het VUmc.

Tijdens deze training trachten wij antwoord te geven op onderstaande vragen en afspraken te maken over verder te nemen stappen.

Graag nodigen wij u uit voor de training Samenwerken in het netwerk.

Datum:   15 maart 2016 van 09.30 uur tot 17.00 uur
Locatie:  nog nader te bepalen

Acute aantasting zorgcontinuïteit
Continuïteit van het zorgaanbod aan zorgvragers is zo gewoon dat we er niet elke dag bij stil staan. Maar stel dat er iets gebeurt in één van de zorginstellingen in de regio. Een groot ongeval, een aanslag met veel slachtoffers, brand of overstroming in een zorginstelling. Een situatie zoals recent bij het VUmc kan zich overal voordoen. Opeens is de zorgverlening niet meer gegarandeerd. Het komt weinig voor, dus zijn we geneigd om ons er niet mee bezig te houden tot je van het ene moment op het andere aan de slag moet met bijvoorbeeld ontruiming van je zorginstelling, evacuatie en spreiding van patiënten over andere zorginstellingen: Ben je daarop voorbereid?

Wie zijn betrokken?
Herstel van een plotseling ontstane discontinuïteit in de zorg is een zaak van velen: alle zorginstellingen in Zuid-Holland Zuid, de hulpverleningsdiensten, de Veiligheidsregio/GHOR, de gemeenten. Opeens moeten al die organisaties functioneren als één geheel. Zijn we al zo ver? En als het niet zo is, wat moeten we doen om het zo ver te krijgen?

In de keuken van de luchtvaart
De luchtvaart werkt in allerlei verbanden samen met een groot aantal actoren, van verschillende komaf en met uiteenlopende belangen (zoals commercieel, regulerend, en controlerend). De processen die met elkaar worden uitgevoerd zijn vastgelegd in gezamenlijk geschreven protocollen. Daarbij wordt rekening gehouden met de factor mens als belangrijkste maar ook meest kwetsbare factor. Voor de zorg is het interessant om uit de informatie hierover de overeenkomsten en verschillen met de samenwerking rond zorgcontinuïteit in crisissituaties te destilleren. Dit onderdeel van de training zal worden geleid door een gezagvoerder en instructeur op de Airbus A320.

De harde praktijk in de zorg: de casus VUmc
Zeer recent werd een zorginstelling, het VUmc, acuut geconfronteerd met een totale uitval van het zorgaanbod als gevolg van extreme wateroverlast. Na het besluit tot ontruiming van het gehele ziekenhuis werd overgegaan tot een massale evacuatie van de aanwezige patiënten. Die was mogelijk door intensieve, en voor zover we nu weten, spontane en creatieve medewerking van tal van zorginstellingen, hulpdiensten, GHOR en gemeente. Interessant is hoe het netwerk deze discontinuïteit heeft aangepakt en waar het netwerk uit bestond. Jan Woldman plv. Directeur Publieke Gezondheid van de GHOR in Amsterdam-Amstelland geeft u hierover een blik in de keuken bij het netwerk in die regio.

Deze bijeenkomst is interessant voor bestuur, leiding en staf van de in de regio werkzame zorginstellingen en gemeenten.

Binnen twee weken communiceren wij hier op de website het programma. Aanmelden kan direct bij t.schiedon@ghor.vrzhz.nl.

Voor uw agenda zeggen wij: Save the date!!

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging