eye-openers

Training bij Zorgwaard zorgt voor eye-openers

Een brand in Zorgwaard, locatie ’t Huys te Hoecke waarbij bewoners geëvacueerd moesten worden, hield halverwege oktober de gemoederen in Puttershoek bezig. Niet bij bewoners en bezoekers, maar bij de deelnemers aan de training/oefening die de GHOR Zorgwaard aanbood om zich aan de hand van deze simulatie voor te bereiden op incidenten. “Zo’n oefening als vandaag zorgt voor verschillende eye-openers”, was de conclusie achteraf.

Manager intramurale zorg, manager thuiszorg, behandeling & facilitair, manager HR-bedrijfsvoering, manager hoteldienst, het hoofd BHV en de beleidsadviseur veiligheid van Zorgwaard kregen tijdens de oefening niet alleen te maken met de brand zelf, maar ook met evacuatie van bewoners, samenwerking met hulpverleningsdiensten en ruime belangstelling van de pers.

eye-openers

Talloze telefoontjes

De brand breidde zich in de loop van de oefening uit. Bewoners werden geëvacueerd naar een sporthal. Journalisten en familieleden van bewoners, van medewerkers en van vrijwilligers kwamen naar het verzorgingstehuis en zorgden daarnaast voor talloze telefoontjes met vragen over de situatie. Dat leverde uiteenlopende vraagstukken op. Beschikken we over actuele plattegronden, ontruimingsplannen en dergelijke? Wat en wanneer communiceren we met familieleden en pers? Naar welke ziekenhuizen zijn slachtoffers overgebracht? Zijn bij de opvang in de sporthal bedden en catering geregeld?

Aandachtspunten die tijdens de oefening naar voren kwamen, waren onder meer structurering van de grote hoeveelheid informatie en afstemming met de commandopost op de plaats van het incident, de CoPI-bak. Tips waren er ook. Zorg bijvoorbeeld voor duidelijke formats waarin aandachtspunten gestructureerd gecheckt en afgevinkt kunnen worden. Zet altijd namen achter actiepunten. Blijf bij je core business en check regelmatig of je je niet op het vlak van andere betrokken organisaties begeeft. Gebruik de kennis en capaciteit van alle deelnemers in je team. Volg de BOB-methode, van beeld- en oordeelsvorming tot besluitvorming. Communiceer over feiten en procedures, ga niet speculeren.

Tips en sparren

“We hebben als crisisbeleidsteam nog niet eerder op deze manier geoefend”, keken Theus van der Poel, Henk Luijendijk en Henri Boevé van Zorgwaard terug op de oefening. “Wel hebben we nadat één van onze collega’s enthousiast terugkwam van een training meerdere individuele trainingen gevolgd. Natuurlijk zijn daarnaast onze protocollen actueel. En we hebben allemaal praktijkervaring met incidenten. Toch heeft dat een beperkte reikwijdte, waardoor zo’n oefening als vandaag zorgt voor eye-openers. Alleen al omdat je een beter beeld krijgt van de organisatie die bij zulke incidenten door de hulpverleningsdiensten wordt opgezet. Het is fijn dat de GHOR dit aanbiedt, dat zij als professionals meekijken met de oefening en tips geven en dat we ook op andere momenten bij hen terecht kunnen. Zo hadden we tijdens de periode van de coronamaatregelen regelmatig contact, onder meer om te sparren over hulpmiddelen. We zijn dan ook zeker van plan deze oefening een vervolg te geven.”

Overigens heeft ook de GHOR zelf baat bij trainingen als deze. “Want op deze manier leren wij instellingen en hun medewerkers beter kennen en horen wij hun vragen en ervaringen uit de eerste hand”, laat Anouk van Galen, adviseur evenementen en zorgcontinuïteit, weten. (Anouk verleende in de oefening tegenspel als Officier van Dienst Geneeskundig). “Daardoor kunnen we beter inspelen op hun behoeften. Tijdens incidenten spelen instellingen een belangrijke rol. Zij weten immers wie en waar hun bewoners zijn en met welke omstandigheden hulpverleners rekening moeten houden. Op die manier bevorderen we gezamenlijk de veiligheid in Zuid-Holland Zuid in het algemeen en in het bijzonder die van de bewoners van instellingen.”

Gerelateerde artikelen

GHOR Zuid-Holland Zuid
Prof. Kohnstammlaan 10
3312 KL  Dordrecht

GHOR in beweging